Rubricae Generales Breviarii Monastici juxta Additiones et Variationes in Rubricis breviarii ad Normam Bullae Divino Afflatu Ritui monastico accomodatae.

I De Officio Duplici
II De Officio Semiduplici
III De Officio Simplici
IV De Dominicis
V De Feriis
VI De Vigiliis
VII De Octavis
VIII De Officio S. Mariae in Sabbato
IX De Memoriis
X De Festorum praestantia
XI De Festorum Occurrentia accidentali eorumque tanslatione
XII De Festorum Occurrentia perpetua eorumque repositions
XIII De Occurrentia Officii
XIV De Commemorationibus
XV De ordinando Officio ex paraedictis Rubricis
XVI De Matutino
XVII De Laudibus
XVIII De Prima
XIX De Horis Tertia, Sexta et Nona
XX De Vesperis
XXI De Completorio
XXII De De Invitatorio
XXIII De Hymnis
XXIV De Antiphonis
XXV De Psalmis
XXVI De canticis
XXVII De versibus
XXVIII De Absolutionibus et Benedictionibus ante Lectiones
XXIX De Lectionibus
XXX De Responsoriis prolixibus
XXXI De Responsoriis brevibus
XXXII De Capitulis
XXXIII De Oratione
XXXIV De Hymno Te Deum et Te decet laus
XXXV De Oratione Dominica et Salutatione Angelis
XXXVI De symbolo Apostolorum et Symbolo Sancti Athanasii
XXXVII De Precibus et Genuflexione
XXXVIII The suffragio omnium Sanctorum
XXXIX De Antiphonis Beatae Mariae in fine Officii
XL De Officio parvo Beatae Mariae et aliis
XLI De Festis Dedicationis aliis: que particularibus Ecclesiis propriis
XLII The Hymno Gloria in excelsis, in Missa

Officium quotidie fit aut Duplex aut Semiduplex aut Simplex.

Top

I De Officio Duplici

1 Officium fit Duplex in diebus a Feria V in Coena Domini usque ad Feriam III Paschae inclusive, in Dominica in Albis, in Ascensione Domini, in Dominica Pentecostes et duobus diebus sequentibus : in Festo Trinitatis, Corporis Christi, Cordis Jesu, Dedicationis propriae Ecclesiae et Ecclesiae Cathedralis : in Festis, quibus in Kalendario apponitur haec vox, Duplex : in die Octava Festi I classis habentis Octavam : in Festo Titularis Congregationis et unius vel plurium Patronorum principalium Oppidi vel Civitatis, Dicecesiae Provinciae et Nationis, et Titularis Ecclesias proprlte et Ecclesise Cathedralis: et in Festis Sanctorum, qui apud quasdam Ecclesias vel Congregationes cum approbatione Sedis Apostolicas consue verunt solemniter celebrari. Praeterea Officium fit Duplex pro Defunctis in Commemoratione Omnium Fidelium Defunctorum et Omnium Defunctorum^Ordinis, et in die obitus seu depositionis Defuncti, ut in eotlem Officto dicitur circa finem Breviarii.

2 Festum Duplex celebratur aut de eodem fit Commemoratio eo die, quo cadit, nisi illud contingat transferri aut penitus omitti, ut dicetur in Rubrica de Translatione vel Repositione Festorum.

3 Habet I et II Vesperas integras, nisi cum alio simili concurrat, ut dicetur in Rubrica de Concurrentia Officii, et totum Officium fit de Duplici, incipiendo a I Vesperis, usque ad Completorium sequentis die : nisi aliter in propriis locis assignetur. Officium autem Defunctorum habet tantum I Vesperas, Matutinum et Laudes, ut circa finem Breviarii ponitur(i).

4 In utrisque Vesperis, Matutino et Laudibus tantum, non autem in aliis Horis, duplicantur Antiphonae, id est, integite dicuntur in principio et in fine Psalmorum et Canticorum. 5 Ad Matutinum Officii Duplicis, exceptis Festis Duplicibus minoribus, dicuntur tres Nocturni : primi duo singuli cum sex Psalmis, tertius cum tribus Canticis. Post singulos Nocturnes dicuntur quatuor Lectiones cum totidem Responsoriis. In Festo Duplici minore dicuntur duo tantum Nocturni, et post I Nocturnum in hieme dicuntur tres Lectiones cum totidem Responsoriis, in aestate vero una tantum Lectio cum suo Responsorio.

6 Preces ad Primam et Completorium, et Suffragium de omnibus Sanctis ad Vesperas et Laudes non : dicuntur in Officio Duplici, ut etiam in propriis eorum Rubricis dicetur. _

7 Quomodo sit ordinandum Officium Duplex tam duodecim quam trium Lectionum in Vesperis, Matutino et ceteris Horis, similiter et de Antiphonis, Responsoriis, Versibus, Capitulis et aliis in eo dicendis, habentur inferius de singulis propriae Rubricae.

Top

II De Officio Semiduplici

1 Officium fit Semiduplex diebus Dominicis (excepta Dominica in Albis, in qua fit Duplex) : et diebus infra Octavas.

2 Quomodo sit ordinandum Officium Semiduplex tam in Dominicis quam infra Octavas, item et de Antiphonis, Versibus, Responsoriis et hujusmodi aliis, et quando in Semiduplici dicantur Preces ad Primam et Completorium, et Suffragium de omnibus Sanctis ad Vesperas et Laudes, habentur inferius de singulis propriae Rubricae.

Top

III De Officio Simplici

1 Omcium fit Simplex in diebus ferialibus, quando occurrit fieri de Feria, sive tres sive una tantum legatur Lectio : item in die Octava Festi II classis habentis Octavam : item quando fit de S. Maria in Sabbato, ut in ejus Rubrica dicetur.

2 Quomodo sit ordinandum Officium Simplex ad Vesperas, Matutinum et alias Horas, item et de Antiphonis, Versibus, Responsoriis et aliis, ac quando Preces et Suffragium de omnibus Sanctis dicenda sint, habentur inferius de singulis propriae Rubricae.

Top

IV De Dominicis

1 De Dominica semper fit Officium in Dominicis majoribus I classis, quocumque Festo Duplici adveniente : quia tune Festum transfertur aut de eo fit Commemoratio, (ut in Rubrica de Translatione Festorum dicetur) ; Dominicae vero II classis cedunt tantummodo Festis Duplicibus 1 classis, quo in casu de Dominica fit Commemoratio in utrisque Vesperis et Laudibus cum XII Lectione ad Matutinum. In aliis Dominicis per annum fit de Dominica, quando in eis non occurrit Festum Duplex I vel II classis, aut quodyis Festum XII Lectionum Domini, non autem eorum dies Octava. quia tune fit de pra^dicto Duplici cum Commemoratione Dominicas in utrisque Vesperis et I,audibus et ad Matutinum legitur XII Lectio de Homilia Dominicae cum Responsorio suo, ut dicetur in Rubrica de Commemorationibus. Excipiuntur tamen Dominicae infra Octavas quaslibet privilegiatas, in quibus Officium fieri nequit de Festis, quae infra ipsas Octavas prohibentur. Si vero eodem die occurrat Duplex (quod non sit Domini), sive majus sive minus, vel dies Octava sive Duplex majus sive Simplex, de eis fit Commemoratio, ut pariter dicetur in Rubrica de Commemorationibus.

2 De Dominica infra Octavas Nativitatis et Epiphaniae occurrente fit Officium, ut in propriis locis ponitur. In Dominicis vero infra Octavas Ascensionis, Corporis Christi el Cordis Jesu fit, sicut in die Festi, (praeterquam quod non duplicantur Antiphona,) ut in Proprio de Tempore, cum Commemoratione Octavae, i et sine Precibus et Suffragio SancI torum. In Dominicis vero, quae occurrunt infra alias Octavas, aut in i ipsa die Octava, tptum Officium fit '. de Dominica, ut in Psalterio et in ! Proprio de Tempore, cum Commemoratione Octava?, omissis etiam dictis Precibus et Suffragio ut supra. De Dominica vero occurrente in die Octava Epiphaniae nihil fit, quia ejus Officium ponitur in Sabbato praecedenti; item in Dominica occurrente a die 1 ad 6 Januaril vel i impedita die 7 a superveniente Dominica infra Octavam Epiphanie I nihil fit de Dominica, cujus Officium fit in Vigilia Epiphaniae.

3 Positum est autem Officium 6 Dominicarum post Epiphaniam et 24 post Pentecosten, ut compleatur ; numerus 30 Dominicarum, quae esse 1 possunt ab Epiphania usque ad Septuagesimam, et a Pentecoste usque ad Adventum ; ne ulla ex his Dominicis vacet, quin saltem de ea fiat Commemoratio. Nam quae aliquando supersunt post Epiphaniam ante Septuagesimam, ponuntur post : XXII1 a Pentecoste, hoc ordine:

4 Si Dominicas post Pentecosten fuerint 25, Dominica XXIV post ; Pentecosten erit, quae est VI post Epiphaniam. Si fuerint 26, Dominica XXIV erit qua: est V, et XXV quae est VI. Si fuerint 27, Dominica XXIV erit quae est IV, et XXV 1 quae est V, et XXVI erit VI. Si I fuerint 28, Dominica XXIV erit III. et XXV erit IV, et XXVI erit j V, et XXVII erit VI, et ultimo loco semper ponitur, quae in ordine I est XXIV post Pentecosten, etiam ' si post Pentecosten aliquando non sint nisi 23 Dominicas. Tune enim XXIV ponitur loco XXIII, et Officium XXIII ponitur in praecedenti Sabbato, quod non sit impeditum Festo Duplici I vel II classis vel quovis Festo duodecim Lectionum Domini, et in eo legantur tres Lectiones de Homilia Dominicae, omissis Lectionibus Scripturae illius Sabbati ; et in Vesperis Feriae VI et in II Nocturno dicatur Oratio de Dominica XXIII ; similiter et in Laudibus dicatur Antiphona ad Benedictus et Oratio ejusdem Dominicae, prout in Breviario disponitur. Quod si in Sabbato occurrat Festum Duplex I vel II classis vel quodvis Festum duodecim Lectionum Domini, tune in Festo occurrente legatur XII Lectio de Homilia Dominicam XXIII cum Responsorio suo, et de ea fit Commemoratio in I Vesperis cum Antiphona de Feria VI ut in Psalterio, in Laudibus vero cum Antiphona propria et Oratione ejusdem Dominicae.

5 Cum vero interdum contingat, ut Dominica II vel III vel IV vel V vel VI post Epiphaniam supersit, nee possit poni etiam post XXIII a Pentecoste, tune de ea fit Officium in Sabbato ante Dominicam Septuagesimae, ut dictum est supra, numero precedenti. ;

6 Cum autem in Proprio de Tempore dicitur aliqua Dominica esse prima mensis, in qua primo ponitur Initium libri de Scriptura cum sua historia, id est, cum responsoriis, animadvertendum est, eam dici primam Dominicam mensis, qua venit in Kalendis illius mensis, vel est proximior Kalendis, hoc modo : Si : Kalendae venerint in 11 et III et IV Feria, Dominica prima erit, quae praecedit Kalendas, licet veniat in precedenti mense : si autem Kalendas venerint in V et VI Feria et in Sabbato, prima Dominica erit, quae j sequitur post ipsas Kalendas. Dominica autem prima Adventus non : sumitur ea, quae est proximior Kalendis Decembris, sed Festo S. Andreae, vel quas venerit in ipso Festo.

7 Ofificium Dominicae fit Semiduplex, et incipit a I Vesperis In Sabbato: et habet totum Officium integrum usque ad Completorium Dominicas inclusive, nisi cum aliquo concurrat, ut dicetur in Rubrica de Concurrentia. \

8 Ad Matutinum dicuntur tres Nocturni cum Psalmis et Canticis, ut in Psalterio vel Proprio, et duodecim Lectiones leguntur, ut in Proprio de Tempore. Officium vero Dominica; infra Octavam Nativitatis, repositum infra Hebdomadam juxta particularem Rubricam, et Dominicae occurrentis in die Octava Epiphaniae, vel impeditae ante Septuagesimam vel post Pentecosten, fit cum duobus tantum Nocturnis et tribus Lectionibus, ut suis locis disponitur.

9 Quomodo autem sit ordinandum ejus Officium, insuper et de Lectionibus, Responsoriis et aliis, et quomodo Initia librorum Scripturae cum sua historia sint ponenda, habentur de singulis inferius propriee Rubricse.

Top

V De Feriis

1 Officium feriale, hoc est, Simplex de Tempore occurrenti, prout in Psalterio et Proprio de Tempore habetur, fit semper in Feriis Quadragesimae, Quatuor Temporum et in Feria 11 Rogationum, quando non occurrit Festum Duplex I aut II classis : quia tunc fit de Festo cum Commemoratione Ferine, ut dicetur in Rubrica de Commemorationibus. De Feriis vero Adventus et Temporis a Septuagesima ad Feriam IV Cinerum, et Vigiliarum communium fit semper Officium, quando infra Hebdomadam non occurrit quodcumque Festum Duplex vel de Octava ; quia tune de hujusmodi Feriis fit Commemoraio, ut pariter dicetur in Rubrica de Commemorationibus. Si vero in eis occurrat dies Octava Simplex, de ea fit tantum Commemoratio. Item per annum fit Officium de Feria illis diebus, quibus infra Hebdomadam in Kalendario non ponitur aliquod Festum Duplex, et non occurrit aliqua Octava etiam Simplex vel Officium S. Mariae in Sabbato, vel aliquod Festum solemne aut consuetum in aliqua Ecclesia celebrari, quamvis in Kalendario Breviarii non sit descriptum.

2 Officium Feriae in Adventu, post Septuagesimam, in Quadragesima, Quatuor Temporibus, Vigiliis et prima die Rogationum incipit a Matutino : in aliis vero Feriis per annum, inde fit de Feria, ubi desinit Officium praecedentis diei, ita ut, si precedenti die fuerit Duplex, Officium Feriae incipiat sequenti die a Matutino : si precedenti die fuerit Officium Simplex, de Feria fiat a Vesperis illius praecedentis diei inclusive. Similiter et quando in Feria IV et VI Quatuor Temporum Septembris vel Adventus, et in Feria IV Cinerum occurrit aliquod Festum Duplex majus vel minus, vel dies Octava, de quibus fieri debet Commemoratio, tunc praecedenti die (nisi fuerit Festum Duplex vel de Octava) in Vesperis fit de Feria ut in Psalterio, (in Adventu ut in Proprio de Tempore), cum Oratione Dominicae praecedentis et cum Commemoratione Festi vel Octava in sequenti Feria occurrentis, ut dicetur infra in Rubrica de Concurrentia. Idem servatur, quando in Sabbato Quatuor Temporum. infra aliquam Octavam communem vel occurrente Festo Duplici, ut supra, Officium faciendum sit de ipso Sabbato, ita ut tune in preecedenti Feria VI Vesperae, si non occurrat Duplex I vel II classis, dicantur de Feria per annum, ut supra dictum est, cum Commemoratione Octava vel Festi Duplicis occurrentis. Terminatur autem Officium de Feria, subsequente Duplici, ad Nonam : subsequente vero Simplici, de quo fieri debeat Officium, ad Capitulum Vesperarum, quia inde fit de Officio Simplici absque nulla deinceps Commemoratione Feriae.

3 Ad Matutinum dicuntur duo Nocturni cum suis Psalmis, secundum ordinem Feriarum in Psalterio, et tribus Lectionibus vel una ut in Psalterio et in Proprio de Tempore.

4 Excipiuntur ab hoc ordinario Officii Ferialis tres Feriae majores Hebdomadae sanctae, et Feriae II et III Octavarum Paschas et Pentecostes, in quibus fit Officium, ut in propriis locis ponitur.

5 Quomodo ordinandum sit Officium de Feria ad Matutinum et alias Horas, item de Lectionibus et Responsoriis, et quando dicendae sint Preces, ac de aliis, quae ad Officium Feriae pertinent, habentur inferius de singulis propriae Rubricae.

Top

VI De Vigiliis

Top

VI De Vigiliis

1 De Vigilia fit Officium in omnibus Vigiliis per annum quae jejunantur, ubi in Kalendario adnotatur haec vox Vigilia : nisi in die Vigiliae occurrat Festum Duplex vel Octava: tunc enim in Officio duodecimi Lectionum legitur XII Lectio, in die infra Octavam III Lectio de Homilia Vigiliae cum Responsorio suo, illo sicilicet, quod in Officio Dominicas praecedentis primum est omnium, nisi aliud in propriis locis notetur, it infra de Responsoriis prolixis mumero 7 adnotatur, in Festo vero Duplici trium Lectionum, I et II lectio legitur de Homilia Vigiliae cum Responsoriis de Feria occurenti, in aestate de Dominica praecedenti, ut dicetur in Rubrica de Responsoriis ; et fit Commemoratio de :a ad Laudes tantum, cum Antiphonas Benedictus et Versu Ferias occurrentis de Psalterio, et Oratione Vigiliae praeterquam in illis festis majoribus, quae inferius excipiuntur.

2 Si Vigilia occurrat in Dominica, de ea fit Officium in Sabbato, quod non sit impeditum Officio Duplici vel die infra Octavam : quia tune de Vigilia fit tantum Commemoratio, ut dictum est. Excipitur ab hac regula Vigilia Nativitatis et Epiphanae Domini : quae si venerunt in Dominica, fit de illis, ut in propriis Rubricis dicitur. Si autem in Vigilia occurrat Festum solemne alicujus loci, vel ex solemnioribus infra annum, qua^ inferius in Rubrica de commemorationibus numerantur Veluti si in Vigilia S. Joannis Banptista venerit Festum Corporis Christi), nihil tune prorsus, nee Commemoratio fit de Vigilia, excepta Vigilia Epiphaniee. Idem servetur, ^uando aliqua Vigilia venerit in Adventu, post Septuagesimam, in Quadragesima et Quatuor Temporibus, nulla enim in his Feriis de Vigilia fit Commemoratio.

3 Officium Vigiliae incipit ad Matutinum, sicut dictum est in superior! Rubrica de Feriis ; terminatur autem ad Nonam, quia Vesperae sint de sequenti Festo.

4 Officium Vigiliae totum fit de Feria occurrenti, ut in Psalterio : et tres Lectiones leguntur de Homilia in Evangelium Vigiliae, ut in propriis locis assignatur, cum tribus Responsoriis de Feria occurrenti, atque in aestate de precedenti Dominicae, ordine in Rubrica de Responsoriis descripto. Capitulum et Versus II Nocturni sumuntur de Feria, Oratio de Vigilia. Et dicitur Suffragium de Sanctis, de quo et de aliis circa ordinandum ejus Officium habentur inferius propriae Rubricae.

5 Excipitur ab hoc ordinario Vigiliarum quae jejunantur, Vigilia Pentecostes, quae celebratur ut ibi; et Vigilia Nativitatis Domini, quae duobus Nocturnis Feriae exceptis, in Laudibus et Horis habet reliquum Officium Duplex. In Vigiliis vero Epiphaniae et Ascensionis, quae non jejunantur, fit Officium, ut in propriis locis notatur.

Top

VII The Octavis

1 De Octava fit Officium vel saltem Commemoratio (quando aliquo Festo vel Dominica impeditur) per octo dies continuos in Octavis Festorum I classis. Octavae vero Festorum II classis, quae sunt Octavae Simplices, celebrantur tantum in ipsa die Octava ritu Simplici, nisi a nobiliore Officio impediantur ; nihil autem fit de eis infra Octavam. Fit de Octava in Paschae Resurrectionis, in Ascensione Domini, in Pentecosten, in Festo Corporis Christi atque Sacratissimi Cordis Jesu, in Festis I classis, quibus in Kalendario apponitur Octava. Item in Festo Dedicationis et Titularis propriae Ecclesiae et Titularis seu Patroni Congregationis, et in Festis Sanctorum, quge apud quasdam Ecclesias et Congregationes consueverunt solemniter cum Octavis celebrari, nisi illa Festa venerint in Quadragesima, quo tempore omittitur Officium cujuscumque Octavae. Quod si aliquod Festum, quod celebrari solet cum Octava, paulo ante Quadragesimam venerit, et jam per aliquot dies factum sit Officium de ejus Octava, adveniente Quadragesima, nihil amplius fit de ea, nec Commemoratio. Et idem servetur de Octavis nondum absolutis, quando supervenit Vigilia Pentecostes et dies 17 Decembris. Octava vero Festi habentis Octavam, quod occurrit post diem 17 Decembris, cessat usque ad Vigiliam Nativitatis Domini inclusive.

2 In Pascha Resurrectionis et Pentecostem Officium Octavas terminatur in Sabbato sequento ad Nonam.

3 Infra Octavas Paschas et Pentecostes non fit de Festo aliquo, sed transfertur post Octavam, si transferri valeat, secus de eo fit Commemoratio, ut dicetur in Rubrica de Translatione Festorum. Infra Octavas Epiphanii et Corporis Christi fit tantum de Duoplicibus I classis, cum Commemoratione Octavae, non tainen in die Octava, nisi de Festo Duplici I classis primario universalis Ecclesiae in die Octava Corporis Christi occurrente. Infra Octavas Nativitatis, Ascensionis atque Sacratissimi Cordis Jesu fit de Festis Duplicibus tantum quam duodecim Lectionum, cum Commemoratione Octavae ; in die Octava Ascensionis et Sacratissimi Cordis Jesu fit de occurrente Festo I vel II classis, cum Commemoratione Octavas. Infra alias Octavas, quae vocantur communes, fit de Festis Duplicibus occurrentibus, ac etiam translatis seu repositis, de quibus dicetur infra in Rubrica de Translatione et Repositione Festorum cum Commemoratione Octavas : nisi ilia Festa sint de solemnioribus, enumeratis in Rubrica de Commemorationibus, in quibus nulla fit Commemoratio de Octava communi. De die Octava simplici infra quascumque Octavas occurrenti fit tantum Commemoratio, ut dicetur in Rubrica de Commemorationibus. De Dominicis infra Octavas occurrentibus fit Officium, ut dictum est supra in Rubrica de Dominicis. Si duae Octavas simul occurrant (ut Octava sancti Joannis Baptistae et Octava Corporis Christi, vel Octava Patroni vel Titularis Ecclesiae cum alia Octava), quando non erunt celebranda Feria Duplicia, vel dies Dominicus, fiet Officium de digniori, cum Commemoratione alterius. De die autem Octava cujuscumque Festi I classis fit totum Officium Duplex majus, cum Commemoratione diei infra aliam Octavam, exceptis diebus infra Octavas Epiphaniae et Corporis Christi, quae cedunt tantum Festis I classis, ut dictum est supra. De Festis occurrentibus in die Octava servetur, quod dicitur in Rubrica de Translatione Festorum.

4 Officium de die infra Octavam • fit cum duobus Nocturnis et tribus ] Lectionibus, ac totidem Responsoriis de Festo, ordine, qui infra in i Rubrica de Responsoriis notatur, exceptis Feria II et III Octavarum Paschae et Pentecostes, in quibus fit cum tribus Nocturnis more aliarum Solemnitatum, ut suis locis ponitur. Invitatorium et Hymnus dicuntur, I sicut in die Festi. Ad Psalmos feriales dicuntur Antiphonae, ut in Festo, sed singulas pro singulis Nocturnis, incipiendo a prima Antiphona I Nocturni, ita ut II die infra Octavam in I Nocturno dicatur prima Antiphona, in II Nocturno secunda Antiphona, et sic deinceps singulis diebus, per ordinem sine interruptione etiam Festi occurrentis, exceptis diebus infra Octavas Paschae et Pentecostes. Versiculus primi Nocturni et Responsoria sumantur de illo Nocturno Festi, cujus est Absolutio. Lectiones infra Octavas privilegiatas Domini, exceptis Feria II et III Paschas et Pentecostes, tres leguntur de Homilia in Evangelium ipsius diei, quae singulis suis diebus propriae habentur. Infra Octavam vero Dedicationis proprias Ecclesias et infra alias Octavas dicuntur de Sermqne vel Tractatu aliquo, ut in propriis etiam locis ppsitce sunt ; quas generatim in omnibus Octavis observantur. Quodsi in aliquibus Ecclesiis infra Octavam Patroni, vel Titularis Ecclesia?, aut alterius Festi, quod apud illas Ecclesias consuevit cum Octava celebrari, non habentur propria: et approbatae Lectiones, infra Octavam repetantur Lectiones 11 Nocturni, positas in Communi Sanctorum, si de Sanctis fiat Octava : alioquin Lectiones diei Festi.

5 In II Nocturno post Antiphonam et Psalmos dicitur Capitulum et Versus, ut suis locis ponuntur : si vero propria non habentur, sumuntur, ut in die ad Sextam, praaterquam III et VI Feria, in quibus dicitur Versus III Nocturni. Laudes et Horae diei dicuntur ut in ipso Festo.

6 Infra Octavam Officium fit Semiduplex, licet tres tantum legantur Lectiones ; in die autem Octava Officium fit Duplex majus. In Vesperis infra Octavam omnia dicuntur, sicut in II Vesperis Festi, nisi Dominica vel Festum Duplex cum die infra Octavam concurrat, ut in Rubrica de Concurrentia dicetur.

7 Infra Octavas non fit Suffragium consuetum de Sanctis, nec dicuntur Preces ad Primam et Completorium, etiamsi fiat Officium de Dominica vel Feria majore. In die Octava fit totum Officium sicut in die Festi, nisi aliter in propriis locis notetur in die vero Octava Simplici fit Officium Simplex, prout in propriis locis ordinatur, omissis Precibus et Suffragio, ut supra. In aliis, quomodo sit ordinandum Officium de Octava, habentur inferius propriae Rubricae.

Top

VIII De Officio S. Mariae in Sabbato

1 In omnibus Sabbatis per annum extra Adventum, Septuagesimam et Quadragesimam, ac nisi Quatuor Tempora aut Vigiliae occurrant, vel nisi fieri debeat de Dominica impedita in Sabbato anticipanda, ut in Rubrica de Dominicis dictum est, et nisi fiat Officium Duplex vel de aliqua Octava, etiam Simplici, semper fit Officium de S. Maria, eo modo, quo circa finem Breviarii disponitur.

2 Cum vero supradictis diebus fieri non potest Officium de sancta Maria, nulla etiam fit Commemoratio de ea propter Sabbatum; sed tantum in Feriis vel Vigiliis fit consueta ejus Commemoratio per annum in Suffragio de omnibus Sanctis.

3 Ejus Officium in Sabbato incipit Feria VI ad Vesperas a Capitulo, et terminator ad Nonam Sabbati, Si autem Feria VI occurrat Officium Duplex, in Vesperis fit tantum Commemoratio de S. Maria, cum Antiphona, Versu et Oratione, quae : habentur in Officio ejus in Sabbato, : nisi illud Officium sit de eadem S. Maria, quia tunc nulla alia Commemoratio de ea facienda est.

4 Ad Matutinum post Invitatorium et Hymnum de S. Maria, dicuntur duo Nocturni cum Psalmis, j Antiphonis et Versu Nocturni ferialibus, ut in Psalterio. Si in Officio feriali de Tempore legantur tres Lectiones de Scriptura, tune I et II Lectio accipitur ex eadem Scriptura de Tempore occurrente cum Responsoriis de Sabbato occurrenti, III Lectio de S. Maria cum suo Responsorio. Tempore vero aestivo legitur unica Lectio de S. Maria cum suo Responsorio. In II Nocturno dictis Psalmis cum Antiphona de Feria occurrenti, ut in Psalterio, Capitulum, Versus et Oratio dicuntur de eodem Officio. Ad Laudes, quae dicta Oratione absolute inchoantur, dicuntur Psalmi et Antiphonea de Feria occurrenti, ut in Psalterio; Capitulum, Responsorium breve, Hymnus, Versus, Antiphona ad Benedictus et Oratio dicuntur de eodem Officio. Ad Horas minores omnia dicuntur, ut in eodem Officio habetur.

5 Dicuntur Preces ad Primam et Completorium et fit Suffragium consuetum de omnibus Sanctis, omissa Commemoratione S. Mariea in Antiphona et Oratione, ut suo loco indicatur, et Tempore Paschali sola Commemoratio de Cruce, ut in secunda Feria post Octavam Paschae. Post Nonam nihil fit de ea, nisi consueta ejus Commemoratio in Suffragio, quando dicendum est in Officio Dominicae.

Top

IX De Memoriis

1 De Festis, quae vocantur Memoriae, nullum faciendum est Officium, sed eo die, quo notantur in Kalendario, fit de eis Commemoratio tantum.

2 Fit autem Commemoratio in Festis Duplicibus, Dominicis, Feriis majoribus et infra Octavas, etiam in die Octava Simplici et in Officio S. Mariae in Sabbato in I Vesperis et Laudibus, exceptis Festis II classis, in quibus Commemoratio Memoriae omittenda est in Vesperis, et Festis I classis, in quibus nulla Commemoratio de Memoriis facienda est.

3 In Feriis per annum, quando nullum occurrit Festum vel Officium ex praedictis, Officium faciendum est de Feria, ut in Psalterio et Proprio de Tempore, cum Commemoratione Memoriae, ut dictum est supra. Preces ad Completorium et Primary et Suffragium in Vesperis et Laudibus, si in Officio feriali dicenda sunt, non omittuntur ob Commemorationem Memoriae.

Top

X De Festorum praestantia

1 Ut recte dignoscatur, quale ex pluribus Officiis sit nobilius et proinde sive in Occurrentia, sive in Concurrentia, sive in ordine repositionis, ut Translationis aut Commemoratonum praeferendum, cauto semper, quod Festa Duplicia I classis primaria universalis Ecclesiae praefeuntur cuilibet Festo particulari, et quod Festa Dedicationis et Tituli Ecclesiae propriae et Patroni principalis loci, necnon Tituli et Sancti Fundatoris Ordinis seu Congregationis cedunt tantummodo praedictis Duplicibus I classis universalis Ecclesise, sequentes praetantiae charcteres considerandi sunt.
a) Ritus altior, nisi occurrat Dominica vel aliqua ex Feriis Quadragesimae, Quatuor Temporum, Rogationum, Vigiliis aut Octavis privilegiatis juxta Rubricas.
b) Major solemnitas, scilicet si Festum celebretur cum feriatione, etiam in foro reducta vel sublata, aut cum Octava. Ratio tamen majoris solemnitatis per Octavam iniuctae consideranda tantum est in die Festo atque in die Octava, non vero in diebus infra Octavam.
c) Ratio Primarii aut Secundarii.
d) Dignitas personalis, hoc ordine servato ; Festa Domini, beatae Mariae Virginis, Angelorum, sancti Joannis Baptistae, sancti Joseph, Apostolorum, Evangelistarum.

2 In Occurrentia et in ordine Repositionis aut Translationis, aut Commemorationum de Officiis eadem die occurrentibus, alius quoque character considerandus est, nempe : e) Proprietas Festorum. Dicitur Festum alicujus loci proprium, si agatur, praeterquam de Dedicatione et Titulo Ecclesiae propriae, de Patrono principali loci, de Titulo et sancto Fundatore Ordinis seu Congregationis, ut supra, etiam de loci Patrono secundario, de Sancto in Martyrologio vel in ejus Appendice approbata descripto, cujus habetur corpus vel aliqua insignis Reliquia, vel de Sancto, qui ad Ecclesiam, vel locum, vel personarum coetum speciales habeat relationes, qui Ordinis Regulam professus est, vel cum Ordine relatione speciali conjunctus est. Igitur Festum quodvis istiusmodi proprium, ceteris paribus, praefertur Festo universalis Ecclesiae. Excipimur tamen Dominicae, Feriae Quadragesimae, Quatuor Temporum, II Rogationum, Vigilias et Octavae privilegiatae, quae, sicut etiam Festa primaria Duplicia I classis universalis Ecclesiae, de quibus supra, uniuscujusque loci propria considerantur et sunt. Festum autem universalis Ecclesias cujusvis rituis, quia est praeceptivum, ceteris paribus, praeferri debet Festis, quae aliquibus locis ex mero indulto Sanctae Sedis sunt concessa, quin tamen propria, sensu quo supra dici queant.

3 Octava inter se praferuntur eadem lege, qua Festa ipsa, ad quae pertinent.

Top

XI De Festomm Occurrentia accidentali eorumque Translatione

1 Si aliquod Festum Duplex occurrat in Dominica I Adventus, et in Dominicis a Dominica I Quadragesimae usque ad Dominicam in Albis inclusive, in Vigilia et Festo Nativitatis Domini, in die Circumcisionis, in Festo et die Octava Epiphaniae, in Feria IV Cinerum, in tota majore Hebdomada et infra Octavam Paschae, in Ascensione Domini, in diebus a Vigilia Pentecostes usque ad Festum Ss. Trinitatis inclusive, in Festo Corporis Christi et ejus die Octava, in Festo Ss. Cordis Jesu, in Festis Conceptions Immaculatee, Annuntiationis et Assumptlonis beatae Mariae Virginis, in Festo sancti Michaelis Archangeli, in Nativitate sancti Joannis Baptistae, in Festo et Solemnitate sancti Joseph, Sponsi beatae Mariae Viiginis, in Festo sanctorum Apostolorum Petri et Pauli ac Omnium Sancto rum, si transferri valeat, transfertur, alioquin fit de eo Commemoratio vel penitus omittitur, ut dicetur in Rubrica de Commemorationibus: exceptis tamen Festis Nativitatis S. Joannis Baptistae et Ss. Apostolorum Petri et Pauli, quae in die Octava Corporis Christi celebrantur. In Dominicis vero II, III et IV Adventus, et in Dominicis Septuagesimas, Sexagesimae et Quinquagesimae, item in diebus infra Octavam Epiphaniae et Corporis Christi fit tantum de Festo Duplici I classis, cum Commemoratione Dominicae vel Octava ; Festum vero Duplex II classis transfertur ut supra. Commemoratio omnium Fidelium Defunctorum excludit tum Festa occurrentia, tum Festa transferenda cujusvis ritus. Si tamen dies 2 Novembris in Dommicam incident, Officium fit de Dominica cum Commemoratione Octava Omnium Sanctorum; et Commemoratio omnium Fidelium Defunctorum, iisdem cum juribus, in diem 3, tamquam in sedem propriam transfertur.

2 Si vero Festum Duplex I vel II classis aut quod vis Festum dluodecim Lectionum Domini, (non autem eorum dies Octava), occurrat in Dominicis minoribus seu per annum, Officium fit de Festo cum Commemoratione Dominicae in utrisque Vesperis et Laudibus et XII Lectione ad Matutinum.

3 Quando duo Festa I classis eodem die occurrunt, quorum utrumque gaudet Octava, Festum minus nobile transfertur, ut dictum est supra, in proximiorem diem liberam, ut infra dicetur, et diebus sequentibus Officium fit de Octava nobiliore, cum Commemoratione alterius Octava. Dies autem Octava veniens in die Octava Festi nobilioris non transfertur, sed de illa eo anno fit tantum Commemoratio in utrisque Vesperis et Laudibus diei Octavae nobilioris. Quod si Festum post totam suam Octavam transferri contigerit, illo anno celebretur sine Octava. Item si in die Octava occurrat Festum Duplex I vel II classis, vel Feria privilegiata II ordinis, fiat de Festo vel Feria cum Commemoratione diei Octava, excepta die Octava Nativitatis et Epiphaniae Domini, in quibus non fit de aliquo Festo, et die Octava Corporis Christi, in qua fit tantum de Festis Nativitatis sancti Joannis Baptistae et sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, ut dictum est supra. Dies enim Octava cujusvis Festi accidentaliter impediti numquam transfertur, sed sua die celebratur aut omittitur, juxta Rubricas; excepta tamen Octava Ss. Nominis Jesu, sicubi fuerit celebranda, qua per octo dies agitur ab ipso Festo computandos, etiam si hoc Festum extra Dominicam die 2 Januarii recolatur.

4 Si vero in die Octava alicujus Festi habentis Octavam occurrat aliquod Festum Duplex majus vel minus, fiat de Octava, de Festo autem fiat Commemoratio, ut supra,

5 Festa Duplicia majora et minora, si occursu Dominica?, Feriae privilegiatae I vel II ordinis, Vigilia privilegiatae vel nobilioris Festi seu Officii quomodocumque impediantur, non transferuntur, sed ipso die, quo cadunt, de eis fit in utrisque Vesperis et Laudibus Commemoratio, et legitur XII Lectio historica ad Matutinum, si tamen haec ea die fieri possint, secus hujusmodi Festa Duplicia majora et minora eo anno penitus omittantur, ut dicetur in Rubrica de Commemorationibus.

6 Si duo vel plura Festa Duplicia simul eodem die veniant, fiat Officium de nobiliore juxta Rubricam de Festorum praestantia, et quae minoris nobilitatis sunt, si transferri valeant, transferantur, aliter de eis fiat Commemoratio, ut supra dictum est.

7 Festum Duplex I et II classis, quod ab alio nobiliore Festo vel Officio impeditur, transfertur in proximiorem insequentem diem, quae libera sit ab alio Festo Duplici I vel II classis, a Dominica occurrenti, a Vigilia privilegiata et ab aliis Officiis, quae hujusmodi Festa respective excludunt.

8 Si plura Festa Duplicia ex iis, quae transferri possunt, transferenda sint, quod est nobilius juxta Rubricam de Festorum praestantia, semper prius transferatur et prius celebretur; alioquin, si sunt aequalia, unum ante aliud transferatur, eo ordine, quo erant celebranda in propriis diebus.

9 Si aliquod Festum e supra recensitis, quae transferuntur, in quo notatum est fieri Commemorationem alicujus Sancti ritus Duplicis simplificati vel Memoriae, transferatur propter advenientem Dominicam vel aliud Festum majus, non tamen transfertur cum illo Commemoratio illius Sancti in eo assignata; sed dicta Commemoratio fit die suo in Dominica vel alio Festo, in quo fieri possit, cum Xll Lectione ejusdem, si propriam de vita Sancti habuerit Festum vero Duplex transfertur sine ulla amplius Commemoratione Festi simplificati vel Memoriae, Quod etiam servatur in Commemorationibus Memoriae, occurrentibus in Vigiliis, cum de Vigilia veniente in Dominica fit in Sabbato praecedenti : tune enim Commemoratio Memoriae non fit in Officio Vigiliae, sed in Dominica.

10 Quando occurrunt accidentaliter duo Festa, quae transferri non valeant juxta Rubricas, vel duae Octavae, in honorem ejusdem Personae, fit Officium de Festo vel de Octava nobiliore, omissa, nisi agatur de mysteriis Domini diversis, Commemoratione alterius. Similiter, si infra aliquam Octavam communem, aut in die ipsa Octava, etiam simplici, occurrat Festum cujusvis ritus de eadem Persona, fit Officium de Festo, sub ritu tamen et cum privileges ipsi Octavae convenientibus, nisi Festum sub altiore ritu sit celebrandum, et omissa vel addita Commemoratione Octavae, ut supra. Si occurrat vero Festum aliquod infra Octavam privilegiatam de eadem Persona, aut in ipsa die Octava, fit Officium de nobiliore juxta Rubricas, et omittitur vel additur Commemoratio alterius, pariter ut supra.

Top

XII The Festorum Occurrentia perpetua eorumque repositions

1 Festa ritus Duplicis sive majoris sive minoris universalis Ecclesiae, sive fixa sive mobilia, sicubi perpetuo impediantur, non reponuntur, sed die sua commemorantur vel mittuntur, ut dicetur in Rubrica de Commemorationibus tit. XIV. Idem servetur de Festis alicujus Nationis, vel Dioecesis, vel Ordinis, vel Instituti, quas pariter, si in aliqua particulari Ecclesia suo die impediantur, commemorantur vel omittuntur, ut supra. Festa vero propria alicujus Nationis, Dioecesis, Ordinis, Instituti vel particularis Ecclesiae, quas in tota Natione, Dioecesi, Ordine vel Institute, aut in sua particulari Ecclesia respective impediantur, reponuntur in proximiori sequenti die libera, juxta Rubricas.

2 Festa fixa. Duplicia I et. II classis perpetuo impedita, reponuntur, tamquam in sede propria, in prima die libera ab alio Festo Duplici I vel II classis, a Vigilia privilegiata, et ab aliis Officiis, quas hujusmodi Festa respective excludant. Duplicia vero I vel II classis certis Feriis assignata, si perpetuo impediantur, item tamquam in sede propria reponuntur in Feria proxime insequenti perpetuo libera, ut supra.

3 Dominicae, sive majores sive minores, excludunt assignationem perpetuam cujusvis Festi, etiam Duplicis I classis, excepta Dominica inter Circumcisionem Domini et Epiphaniam, in qua fit Officium Ss. Nominis Jesu, Dominica I post Pentecosten, in qua celebratur Festum Ss. Trinitatis et Dominica ante Kalendas Novembris, in qua recolitur Festum D. N. Jesu Christi Regis.

4 Commemoratio omnium Fidelium Defunctorum excludit tum Festa occurrentia, tum Festa transferenda cujusvis ritus.

5 Si infra Octavam aut in ipsa die Octava perpetuo occurrat Festum aliquod de eadem Persona, omnia observantur, quae de Occurrentia accidentali dicta sunt in Rubrica superiore tit. XI, n. 10.

6 Quando Festa universalis Ecclesiae, quae cum Octava celebrantur, ob impedimentum perpetuum, in die proxime sequenti juxta Rubricas sint reponenda, non ideo reponitur eorum dies Octava, quae in universa Ecclesia die suo recoli debet. Idem dicendum de die Octava Festi proprii alicujus Nationis, Dioecesis, Ordinis vel Instituti, quod in aliqua particularis Ecclesia alia die sit reponendum. E contra, si Festum proprium alicujus Nationis, Dioecesis, Ordinis, Instituti, vel particularis Ecclesias, quod cum Octava celebretur, in tota Natione, Dioecesi, Ordine vel Institute aut in sua particularis Ecclesia respective impeditum fuerit, ideoque reponatur juxta Rubricas, reponitur etiam dies Octava, quae celebrabitur octavo die post celebratum Festum, ac si ipsum in die propria recolatur.

7 Feriae privilegiatae II ordinis Quadragesimae, Quatuor Temporum et Feria II Rogationum excludunt assignationem perpetuam cujusvis Festi etiam Duplicis I classis.

Top

XIII De Occurrentia Officii

1 Concurrentia Officii attendenda est semper in II Vesperis, quomodo sit ordinandum Officium cum sequenti die. Itaque cum dicitur Officium aliquod cum alio concurrere, intelligitur de praecedenti in II Vesperis,cum sequenti in I Vesperis.

2 Duplici ergo, quod non sit I aut II classis, die Octava vel die infra Octavam in II Vesperis concurrente cum Dominica majoris, omnia de Dominica (sumptis Psalmis de Sabbato cum Antiphonis de Psalterio, in Adventu vero de propriis Laudibus), cum Commemoration e Duplicis vel Octavas.

3 Duplici item, quod non sit I aut II classis, vel Festum Domini duodecim Lectionum, die Octava non privilegiata vel die infra Octavam concurrente cum Dominica minore, omnia pariter de Dominica, (sumptis Psalmis cum Antiphonis de Sabbato, aut infra Octavam privilegiatam de Octava occurrence), cum Commemoratione Duplicis vel Octavae.

4 Dominica majore concurrente cum Duplici, quod non sit I aut II classis, cum die Octava vel die infra Octavam, omnia de Dominica, cum Commemoratione Duplicis vel Octava.

5 Dominica item minore concurrente cum Duplici, quod non sit I aut II classis vel Festum Domini duodecim Lectionum, cum die Octava, quae in Ecclesia universalis non sit privilegiata, vel die infra Octavam, omnia de Dominica cum Commemoratione Duplicis vel Octava?.

6 Duplici I vel II classis concurrente cum Dominica sive majore sive minore, vel Dominica tali concurrente cum Duplici I vel II classis, omnia de Festo cum Commemoratione Dominicae.

7 Festo Domini duodecim Lectionum concurrente cum Dominica minori, vel Dominica minore concurrente cum Festo Domini duodecim Lectionum, omnia de Festo cum Commemoratione Dominicae.

8 Duplici majore vel minore, quod non sit Domini, concurrente cum quovis Festo Domini (etiam secundario) in Dominica occurrence vel tam Festo occurrente in Dominica, concurrente cum Duplici majore vel minore, quod non sit Domini, omnia de Festo Domini cum Commemoratione Duplicis et Dominicae.

9 Duplici concurrente cum alio Duplici, si utraque sint ejusdem nobilitatis, regulariter a Capitulo fit de sequenti, cum Commemoratione praecedentis, nisi aliter in propriis locis annotetur. Si vero non' sint ejusdem nobilitatis,, servetur differentia in Rubrica de Festorum praestantia assignata, ut scilicet Festa nobiliora habeant I et 11 Vesperas integras, cum Commemoratione minorum, quando de eis fieri debet, ut dicetur in Rubrica de Commemorationibus.

10 Die Octava concurrentis cum Duplici, quod non sit 1 aut II classis vel Festum Domini occurrens in Dominica, vel tali Duplici concurrente cum die Octava, omnia de die Octava cum Commeemoratione Duplicis.

11 Die Octava concurrente cum alia die Octava, omnia de Octava i nobiliori, servata differentia in Rubrica de Festorum praestantia assignata, cum Commemoratione alterius Octavae : in paritate vero a Capitulo de sequenti cum Commemoratione praeCedentis.

12 Duplici vero concurrente cum die infra Octavam, vel die Octava simplici, vel Officio Sancta^ Mariae in Sabbato, omnia de Duplici cum i Commemoratione diei infra Octavam ex I Vesperis Festi, vel diei : Octavam Simplicis, vel S. Mariae in Sabbato, nisi illud Duplex fuerit ex iis, quae excipiuntur in Rubrica de Commemorationibus, in quibus aliquae Commemorationes omittuntur.

13 Die infra Octavam concurrente l cum Duplici, omnia de Duplici cum Commemoratione diei infra Octavam, ex II Vesperis Festi, nisi illud Duplex fuerit de majoribus, in quibus aliquae Commemorationes omittuntur, ut dictum est supra. Die VII infra Octavam concurrente cum Dominica, in qua occurant dies Octava ad ritum simplicem redacta, omnia de Dominica cum Commemoratione diei VII infra Octavam tantum.

14 Duplici, die Octava vel die infra Octavam concurrente cum Feria Adventus aut Feria post Septuagesimam, vel Feria Adventus aut Feria post Septuagesimam concurrente cum Duplici, die Octava vel die infra Octavam, omnia de Duplici, die Octava vel die infra Octavam, cum Commemoratione Feriae. Similiter Duplici I vel II classis concurrents cum Feria Quadragesima?, vel praedicta Feria concurrente cum Duplici I vel II classis, omnia de Festo cum Commemoratione Feriae.

15 Leges peculiares concurrentiae, quibus ordinantur Vesperae infra ctavam Nativitatis Domini, habentur suo loco in propriis Rubricis.

16 Quando duo Officia ejusdem Personae simul concurrant, si ea sint diversi ritus aut norbilitatis, fit totum de nobiliore, omissa, nisi agatur de mysteriis Domini diversis. Commemoratione altertus; in paritate autem ritus et nobilitatis, si agatur de Mysteriis Domini diversis, Vesperas fiunt a Capitulo de sequenti cum Commemoratione praecedentis; secus autem, et quoties Officia non sint Domini, fit totum de praecedenti, omissa Commemoratione sequentis.

17 Officium Simplex cum alio non potest concurrere in 11 Vesperis, (licet cum ipso possit esse concursus in I Vesperis), quae non habet II Vesperas, sed ejus Officium terminatur ad Nonam, et deinceps nihil fit de eo, nec Commemoratio.

18 Feria per annum non potest concurrere cum alio Officio in II Vesperis, neque cum ipsa potest esse concursus in I Vesperis : quia ejus Officium incipit et desinit, ubi desinit et incipit quodcumque aliud Officium. Quamvis proprie, (si ei dandum est principium) sequente Feria post aliam Feriam, ejus Officium incipiat a Matutino, et terminetur sequente alia Feria ad Completorium ; Feria tamen Quatuor Temporum, Vigiliarum et II Rogationis post Feriam IV vel VI Quatuor Temporum sequitur alia Feria, hi Vesperis Feriae IV vel VI dicitur Oratio Dominicas praecedentis, non vero, quae est propria in Feria IV vel VI Quatuor Temporum.

19 Memoria non potest concurrere cum aliquo Officio, quia de ipsa nullum fit Officium, sed tantum Commemoratio, ut dictum est supra in Rubrica de Memoriis.

Top

XIV De Commemorationibus

1 Commemorationes fiunt de Memoriis in Officio occurrente, sive sit de Feria vel Dominica, sive de Festo, nisi sit Duplex I classis. Item de die Octava Simplici fit Commemoratio, quando occurrit in Feriis Adventus et Feriis post Septuagesimam, in Feriis Quatuor Temporum, Vigiliarum et II Rogationum, diebus infra Octavam, Dominica, et Festo Duplici, nisi illud fuerit I classis.

2 De Feriis Adventus, Feriis post Septuagesimam et Vigiliis non privilegiatis fit Commemoratio, quando Festum Duplex vel aliqua Octava in illis Feriis occurrit. De Vigilia tamen non privilegiata non fit Commemoratio in" Festo I classis.

3 De Feriis Quadragesimae, Quatuor Temporum et II Rogationum fit Commemoratio in Festis I et II classis occurrentibus.

4 De die infra Octavam, quando Festo Duplici, Dominica, Feria Quatuor Temporum vel II Rogationum vel alia Octava digniore impeditur, fit Commemoratio, nisi illud Duplex fuerit I vel II classis, in quo nulla fit Commemoratio alicujus diei infra Octavam, exceptis Octavis privilegiatis, de quibus semper fit Commemoratio, quocumque Festo occurrente.

5 De Festo Duplici majore vel minore fit Commemoratio, quando occurrit In Feria Quadragesimae, Quatuor Temporum vel II Rogationum, in Dominica, in die Octava alicujus Festi habentis Octavam, in die infra Octavam privilegiatam I vel II ordinis vel in Festo I vel II classis, nisi illud fuerit Festum primarium Domini universalis Ecclesiae I classis, in quo nulla fit Commemoratio Duplicis occurrentis. De die vero Octava fit Commemoratio, quando occurrit Feria Quatuor Temporum vel II Rogationum, Dominica quasvis, dies infra Octavam privilegiatam II ordinis vel Duplex vel II classis, excepto tamen Duplici primario Domini universalis Ecclesise I classis, ut supra.

6 De Dominica minore fit Commemoratio, quando impeditur Festo Duplici I vel II classis aut Festo Domini duodecim Lectionum, exceptis tamen Dominicis infra Octavam Epiphaniae et Corporis Christi, n quibus non fit, nisi de occurrente Duplici I classis. De Dominica majore II classis fit Commemoratio, si occurrit Festum Duplex I classis. De Dominica vero I classis non fit Commemoratio, qiua Festum quodcumque occurrens transfertur, ut dictum est in Rubrica de Translatione Festorum.

7 In I Vesperis Duplicis I classis it Commemoratio de Officio praecedentis diei tantum, si illud fuerit lut Dominica quaevis, (praeterquam in I Vesperis Nativitatis Domini et Epiphaniae), aut Octava privilegiata, aut Duplex I vel II classis, aut Feria Adventus, Temporis post Septuagesimam, et Quadragesima, etiamsi nobiliore Officio impeditum sua die solam habuerit Commemorationem. In Occurrentia fit Commemoratio de Dominica quacumque, etiam anticipata, de Octava privilegiata, de Vigilia Epiphaniae et de Feria majore, necnon, extra Festa primaria Domini I classis Ecclesiae universalis, de quolibet Duplici sive rnajore sive minore, de quibus tamen, nisi haec fuerint Domini Festa in Dominica quavis aut in Vigilia Epiphaniae occurrentia, fit tantum in Laudibus. In II Vesperis de sequenti Officio, etiam impedito ut supra, fit semper Commemoratio, praeterquam de die infra Octavam non privilegiatam, de Officio Simplici et de Memoria.

8 In I Vesperis Duplicis II classis de Officio praecedentis diei, etiam a nobiliore impedito, ut supra dictum est, semper fit Commemoratio, praeterquam de die infra Octavam non privilegiatam, de Feria, quae non sit Adventus, Temporis post Septuagesimam et Quadragesimae, et, in Festo Circumcisionis, etiam de Dominica et de Duplici majore aut minore. In occurrentia fit Commemoratio de Dominica minore, etiam anticipata, de Vigilia Epiphaniae, de quolibet Duplici, de die infra Octavam privilegiatam, de Feria majori, de Vigilia communi ; de Officio Simplici ac Memoria, de quibus tamen non fit in I Vesperis. In 11 Vesperis de Officio sequenti, etiam impedito, ut supra, fit semper Commemoratio, praeterquam de die infra Octavam non privilegiatam, de Officio Simplici et Memoria.

9 De Dominicis, de Feriis Adventus, Feriis post Septuagesimam et Feriis Quadragesimae, Commemoratio fit in utrisque Vesperis et Laudibus. De Feriis Quatuor Temporum, II Rogationum et Vigiliarum.communium, quando de illis Commemoratio fieri debet, fit in Laudibus tantum. De Vigilia Epiphaniae, de Dominica anticipata, de Octava Simplici et Memoriis, (nisi in diebus supra dictis num. 7 vel 8 occurrunt), Commemoratio fit in I Vesperis et Laudibus tantum. De Octavis communibus vero Commemoratio fit in utrisque Vesperis et Laudibus, nisi occurrant vel concurrant cum supra enumeratis Festis. De Duplicibus majoribus et minoribus et de die Octava communi, quoties juxta Rubricam de Festorum Occurrentia reduci debent ad modum Simplicis, fit pariter Commemoratio in utrisque Vesperas et Laudibus, praeterquam in omnibus Duplicibus I classis, ut supra dictum est;

10 Commemorationes fiunt hoc modo : Post Orationem diei in I Vesperis dicitur Antiphona, quae posita est ad Magnificat, et in Laudibus, quae posita est adMagnificat et Benedictus in Communi, (si propriam non habuerit) conveniens ejus Officio, cujus fit Commemoratio. Post Antiphonan dicitur Versus, inde sumendus, unde sumpta est Antiphona, scilicet post Hymnum Vesperarum et Laudum deinde dicitur Oratio. Si Antiphone et Versus Memoria, de qua fit Commemoratio, sumenda essent ex ejusdem Communi, unde sumpta sunt Officio diei, pro Commemorationem Memoriae variantur, ita ut in Vesp ris sumantur ex Laudibus, et in Laudibus ex I Vesperis ejusdem Communis, nisi aliter signetur. Si ero ex eodem Communi, unde sumpta sunt in Officio diei, sumenda essent Antiphona et Versus Festi redacti ad instar Simplicis, tum in I Vesperis Antiphona et Versus sumantur ex II, si Festum utrasque ^esperas habeat, in Laudibus e I Vesperis, et in II Vesperis Antiphona sumatur ex Laudibus, et Versus ex I Vesperis, nisi aliter signetur; excepto casu, quo Commemoratio alicujus sanctae Virginis Facienda sit in Festo alterius sanctae Virginis ; tunc enim in I Vesperis pro sancta Virgine de qua agitur Commemoratio, Antiphona sumenda erit e Laudibus. Quando vero Festum ad instar Simplicis recolendum Commemorationem in II Vesperis ob Festum Duplex I classis immediate sequens non habeat, fit ut supra dictum est de Memoriis. Et similiter, si in II Vesperis sanctae Agathas, aut alterius Sanctas duodecim vel trium Lectionum fieri debeat Commemoratio Sanctae Marias, pro ejus Officio in sequenti Sabbato celebrando, ne repetatur Versus Diffusa est gratia, dicatur Versus Benedicta tu ex Laudibus. Si item occurrat, ut eadem sit Oratio Festi, de quo fit Officium, et ejus, de quo fit Commemoratio, mutetur Oratio pro Commemoratione in aliam de Communi. Si de Tempore fiat Commemoratio, de Dominica scilicet vel Feria, Antiphona et Versus ante Orationem eodem modo sumatur ex Proprio de Tempore, si habuerit propriam, alioquin de Psalterio, Oratio vero ex Proprio de Tempore.

11 Pro Commemoratione sequentis diei infra Octavam, etiam privilegiatam, quando sit facienda, sumuntur Antiphona et Versus e I Vesperis Festi, nisi habeantur propria per singulos dies infra Octavam, aut specialiter per totam Octavam assignata, aut denique extra diem Festum sint incongrua.

12 Quando in Officio duodecim Lectionum fit Commemoratio de Dominica vel Feria, quae habet propriam Homiliam, similiter in Officio diei infra Octavam, quando fit Commemoratio Vigiliae, XII Lectio in Officio duodecim Lectionum, vel III in Officio infra Octavam, legitur de Homilia Dominicae,incipit a Matutino et terminatur ad Nonam. Et ideo si Feria per annum praecedit Feriam Quatuor Temporum vel Vigiliarum, in Vesperis Feriae praecedentis dicitur Oratio Dominicae preecedentis, non autem ea, quae est propria in sequenti Feria. Quod etiam fit, quando Feria post Septuagesimam praecedit Feriam IV Cinerum. Similiter quae Ferias vel Vigiliae, quae erit I de Homilia, vel tres aut quatuor simul in una Lectione conjuncti. Responsorium quoque post illam Lectionem dicitur de Dominica vel Feria, ut infra in Rubrica de Responsoriis dicetur.

13 Si in die, in quo fit Officium duodecim Lectionum, fiat Commemoratio de Festo Duplici trium Lectionum ad modum Simplicis redacto, XII Lectio legitur de Festo trium Lectionum, si propriam historiam habuerit, adjuncto Responsorio de eodem Festo, ut etiam infra de Responsoriis annotatur, quae Lectio de Sancto cum Responsorio suo non legitur, quando de eo fit Commemoratio in Dominica, nec quando XII Lectio legenda est de Homilia Dominicae vel Feriae, ut supra, nec in Feriis, et aliis diebus, quando in Officio diei leguntur tantum tres Lectiones ; nec etiam XII Lectio legitur de die infra Octavam vel de die Octava, quando de eis fit Commemoratio in Officio nobiliore, licet habeat Evangelium proprium et Homiliam. Servata eadem regula, quando in Officio duodecim Lectionum fit Commemoratio de Festo Duplici duodecim Lectionum redacto ad instar Simplicis, de Sancto legenda est XI1 Lectio ad Matutinum, composita ex singulis ejus Lectionibus historicis in I Nocturni per modum unius, nisi habeatur Lectio contracta a Sacra Rituum Congregatione approbata.

14 Quando plures fieri debeant Commemorationes, cauto quod in Vesperis semper fit prima Commemoratio de Officio concurrent!, cujusvis ritus et dignitatis, si ea facienda sit juxta Rubricas, et quod, exstante in pluribus simplificatis Officiis pari nobilitate, Commemoratio pro I Vesperis Commemoration pro II Vesperis, etiam infra Octavam Nativitatis Domini, anteponitur ; tam in Vesperis quam in Laudibus hic ordo servatur, praeposita quidem Commemoratione Officii juxta Tit. X nobilioris, si plura Officia ad unum eumdemque e numeris mox ponendis referantur: 1) de Dominica qualibet vel de Vigilia Epiphaniae, et, ante Dominicam minorem et ipsam Vigiliam, de quolibet Festo Domini, quod Officio Dominicae hujusmodi ac Vigiliae in occursu praefertur; 2) de die infra Octavam Epiphaniae et Corporis Christi ; 3) de Feria Quadragesimae, Quatuor Temporum vel II Rogationum ; 4) de die Octava Duplici majori; 5) de Duplici majori ; 6) de Duplici minori ; 7) de die infra Octavam Nativitatis Domini vel Ascensionis vel Sacratissimi Cordis Jesu ; 8) de Feria VI post Octavam Ascensionis ; 9) de die infra Octavam communem ; 10) de Feria Adventus et post Septuagesimam ; 11) de Vigilia communi ; 12) de die Octava simplici; 13) de Officio Simplici ; 14) de Memoria.

Top

XV De ordinando Officio ex paraedictis Rubricis

1 Si quis velit ex supradictis Rubricis ordinare Officium occurrentis diei, videat in Kalendario et in Tabula Festorum mobilium, de quo fiat Officium sequenti die : et, ut invenerit esse faciendum, sic ordinabit illud in Vesperis et aliis Horis nocturnis et diurnis.

2 Si ordinandum sit Officium de Tempore, id est, de Dominica vel Feria, recurrendum est semper ad Psalterium, ubi ordinate ponitur, quod est commune Officii de Tempore, cum distributione Psalmorum, et ad Proprium de Tempore, ubi Lectiones et Responsoria, quaedam Antiphonae et Orationes ponuntur, quae desunt in Psalterio, Invitatorium, Hymni, Capitula, Versus, Responsoria brevia et Antiphonae, quae diversis temporibus ponuntur in Proprio, dicuntur loco eorum, quae sunt in Psalterio: cum vero propria non fuerint, dicuntur ut in Psalterio.

3 Si Officium sit ordinandum de Sancto, recurrendum est semper ad Commune Sanctorum (nisi proprium habeat in Proprio Sanctorum), ubi pro Festo duodecim Lectionum omnia ordinate ponuntur, illis exceptis, quae propria suis locis habentur. Quatuor Lectiones I Nocturni sumuntur in hieme de Scriptura in Officio de Tempore cum Responsoriis de Feria, in aestate vero de Scriptura, quae reperitur in 1 Nocturno in Communi Sanctorum, nisi aliae in propriis locis ponantur. Si Festum fuerit tnum Lectionum, Psalmis cum Antiphonis ad Vesperas, Matutinum et Laudes, Versibus 1 Nocturni et Lectionibus aliquando exceptis, omnia sumuntur de eodem Communi. Lectiones I et II sumuntur in hieme de Scriptura in Officio de Tempore cum Responsoriis de Tempore, ultima in hieme vel unica in aestate (si propria aliqua non habeatur) de Communi Sanctorum in II Nocturno, nisi alias in propriis locis ponantur.

4 In majoribus Solemnitatibus et Festis per annum totum Officium ordinatur, ut in propriis locis ponitur.

5 In Festis beatae Mariae (exceptis iis, qiue propria in illis habentur) Hymni, Psalmi et aliaquaedam requirenda sunt ex communi ejus Officio, circa finem Breviarii, quod inscribitur : Commune Festorum beatas Mariae Virginis.

6 Modus inchoandi Officium, dicendi Invitatorium, Hymnos, Antiphonas et Versus habetur in principio Psalterii. Cum vero Antiphonae duplicanda sunt, dicuntur integral ante Psalmos et Cantica, sicut in fine Psalmorum et Canticorum.

7 Modus dicendi Absolutiones et Benedictiones ante Lectiones, legendi et terminandi Lectiones, dicendi Responsoria post Lectiones, ac Responsoria brevia post Capitula, habetur in Psalterio.

8 Quomodo sit inchoandum et terminandum Officium per Horas, habetur in Psalterio : qnomodo terminandum per Antiphonas beatae Manrie, habetur in fine Completorii.

9 Sed ut haec omnia facilius habeantur, positae sunt sequentes Rubricae de singulis Horis, earumque partibus distincte cognoscendis.

Top

XVI De Matutino

1 Ad Matutinum haec per ordinem regulariter dicuntur, secundum diversitatem Officii, nisi aliter in quibusdam diebus annotetur : Pater noyier, Ave, Maria, Credo, omnia secrete : deinde clara voce Hebdomadarius dicit, Deus, in adjutorium etc., manu extensa signando sei signo Crucis a fronte ad pectus, et a sinistro humero usque ad dexterum, (quod servatur in principio omnium Horarum, cum dicitur Deus, in adjutorium) cum Gloria Patiri, et illis, ut in principio Psalterii. Deinde dicitur ter Domine labia mea etc., pollice signando sibi os signo crucis. Sequitur Psalmus : Domine, quid multiplicasti etc.: postea dicitur Invitatorium conveniens Officio ie Tempore vel de Sancto, quod dicitur cum Psalmo Venite, exsultemus, eo modo, quo in Dominica ad Matutinum describitur. Dicto Psalmo et repetito Invitatorio dicitur Hymnus, qui Officio de Tempore vel de Sancto convenit.

2 Postea in Officio XII Lectionum dicuntur duodecim Psalmi et tria Cantica cum suis Antiphonis et Versibus, quae Tempori vel Festo conveniunt, cum duodecim Lectionibus ac totidem Responsoriis per tres Nocturnes distinctos, hoc modo :

3 In I Nocturno dicuntur sex Psalmi, cum sex Antiphonis, post singulos Psalmos una Antiphona : sed in Dominicis per annum extra Tempus Paschale, cum tribus Antiphonis, ut in Psalterio : Tempore vero Paschali, id est, a Dominica in Albis usque ad Pentecosten, praeterquam in Officio Ascensionis, sex Psalmi I et II Nocturni dicuntur sub una Antiphona, et in fine Psalmorum post ultimam Antiphonam I et II Nocturni, et post Antiphonam III Nocturni dicitur Versus ; postea Pater noseter, Et ne nos, Absolutio Exaudi, Benedictio Benedictione Perpetua, et aliae ad singulas Lectiones. Deinde leguntur quatuor Lectiones de Scriptura, vel de Proprio Temporis vel de Communi Sanctorum (nisi aliae assignentur), et ad singulas Lectiones dicitur unum Responsorium, conveniens Lectioni: si de Tempore, ut in Proprio Temporis : si de Sancto, ut in Proprio Sanctorum ; alioquin ut in Communi Sanctorum, ut infra in Rubrica de Responsoriis dicetur.

4 In fine ultimi Responsorii cujusque Nocturni dicitur Gloria Patri cum repetitione partis Responsorii, eo modo quo notatur in IV Responsorio I Dominicae de Adventu, nisi aliter in propriis locis signetur.

5 In II Nocturno dicuntur alii sex Psalmi, Antiphonae, Ver­sus, Pater noster, Absolutio Ipsius pietas et ei consequentes Benedictiones, ut in Psalterio. Quatuor Lectiones de aliquo Sermone aut de vita illius Sancti, de quo fit Officium, et ad quamlibet Lectionem unum Responsorium.

6 In III Nocturno sub una Antiphona dicuntur tria Cantica, quae habentur suis quasque locis propria vel communia; post Antiphonam Versus, Pater noster, Absolutio A vinculis, et Benedictiones consequentes ad singulas Lectiones, quae erunt de Homilia Evangelii, de Tempore vel de Festp, secundum qualitatem Officii, ut in Psalterio ponuntur. Ad singulas Lec­tiones dicitur unum Responsorium: post ultimum Responso­rium dicitur Hymnus Te Deum. Deinde dicto Versu Dominus vobiscum sequitur Evangelium Officio conveniens. In fine respondetur Amen. Hymnus Te decet laus etc. Oratio conve­niens, cum sua Conclusione, ut in Officio diei. Et sic finiuntur Vigiliae, sive Nocturni duodecim Lectionum, quando imme­diate sequuntur Laudes, alias enim Vigiliae seu Nocturni terminantur sicut Tertia, Sexta, Nona et Vesperas,

7 In Festo trium Lectionum et in Officio feriali ad .Matutinum Pater noster, Ave, Maria, Credo, Deus, in adjutorium etc. Invitatorium et Hymnus in Festis de Festo, ut in Proprio vel Communi Sanctorum; infra Octavas ut in die; in feriali Officio de Feria (si non sint in Proprio de Tempore) dicuntur, ut in Psalterio. Deinde duo Nocturni Feriae, ut in Psalterio, id est: In I Nocturno sex Psalmi cum suis. Antiphonis, et Tempore Paschali cum una Antiphona Alleluia. In II Nocturno itidem sex Psalmi cum una Antiphona Alleluja; tempore vero Septuagesimas cum tribus Antiphonis, ut in Psalterio. Sed infra Octavas singuli Nocturni cum singulis Antiphonis dicuntur, ut in Ru­brica de Octavis dictum est.

8 Post Psalmos et Antiphonas I Nocturni dicitur Versus, in Festis et Feriis ut in Psalterio, infra Octavas ut in Proprio vel in Communi Sanctorum secundum Ferias ex Nocturno Proprii vel Communis, unde sumuntur Responsoria ut dicetur infra in Rubricis de Versibus et Responsoriis. Post Versum dicitur Pater noster, Absolutio et Benedictiones, ut habetur infra in Rubricis de Absolutionibus et Benedictionibus. Tres Lectiones tempore hiemali (si non adsit Homilia), singulae in Officio feriali dicuntur de Scriptura, qute eo die occurrit in Proprio de Tem­pore ; si adsit Homilia, singulae tres de Homilia. In Festis (dicto tempore hiemali) I et II Lectio de eadem Scriptura cum Re­sponsoriis de Feria, III de Sancto cum suo Responsorio: in testate vero unica Lectio de Sancto cum Responsorio suo. Infra Octavas omnes tres Lectiones, ut in Rubrica de Octavis dictum est.

9 Responsoria tria in Officio feriali, et I ac II in Officio de Sanctis sumuntur ex Dominicis, quando propria per Ferias non distribuuntur, infra Octavas ex Officio diei, ordine descripto in Rubrica de Responsoriis, tertium vero Responsorium vel unicum in Officio de Sanctis ex Proprio vel Communi Sanctorum, ut dicetur in Rubrica de Responsoriis. In fine ultimi vel unici Responsorii dicitur Gloria Patri cum repetitione partis Responsorii, (excepto Tempore Passionis in Officio feriali.)

10 In feriali Officio a Paschale usque ad Kalendas Novembris, dicitur una tantum Lectio brevis, cum suo Responsorio, et Gloria Patri, ut per singulas Ferias in Psalterio, et pro Tempore Paschali in Proprio de Tempore assignatur: nisi Homilia aliqua ponenda sit, vel legendum sit initium Scripturas Dominicae praecedentis impeditum: tune enim tres Lectiones Homilias vel Scripturas dicuntur cum tribus Responsoriis de Officio Domi­nicae, nisi propria assignantur.

11 In II Nocturno .dicuntur alii sex Psalmi per annum cum una Antiphona Alleluja; in Septuagesima vero cum Antiphonis in Psalterio positis, infra Octavas ut supra in Rubrica de Octavis dicitur. Deinde dicitur Capitulum et Versus. In Festo Duplici trium Lectionum et in Officio feriali, ut in Psalterio Feria II ponuntur: infra Octavas ex Officio diei, ordine supra dicto; postea Oratio conveniens: deinde Dominus vobiscum. Benedicamus Domino, Fidelium anima, Et sic terminantur Nocturni in Officio feriali tam trium quam unius Lectionis. In Festo vero trium Lectionum, in die infra Octavam et in Officio Simplici, quando immediate subsequuntur Laudes, Nocturni finiuntur post Orationem convenientem, sicut supra de Officio duodecim Lectionum dictum est.

Top

XVII De Laudibus

1 Ad Laudes in Dominicis, in Officio Duplici tam duodecim quam trium Lectionum, dierum infra Octavas occurrentium et in Officio Simplici, dicta Oratione convenienti et in Officio Feriae praemisso Pater noster et Ave, Maria secreto, Hebdomadarius absolute dicit: Deus, in adiutorium etc. ut supra. Sequitur Psalmus Deus misereatur nostri. Ac deinde Psalmi et Cantica dicantur tam in Dominicis, quam in Feriis, et in omnibus Festis, ut ponitur infra in Rubrica de Psalmis.

2 Antiphonas in Dominicis, quando propriae non assignantur dicuntur ut in Psalterio; in Festis duodecim Lectionum, si non adsint propriae, dicuntur de Communi; infra Octavas, ut in Festo: in Festis Duplicibus trium Lectionum, si non adsint proprias, et in Officiis Simplicibus, de Psalterio. Post Psalmos dicitur Capitulum, Responsorium breve, Hymnus, Versus, Antiphona ad Canticum Benedictus cum eodem Cantico, Kyrie, eleison etc. Pater noster, quod ad Laudes et Vesperas clara voce dicitur, in aliis vero Horis secreto, usque ad y. Et ne nos etc., ut ab omnibus respondeatur Sed libera, et Oratio: omnia pro qualitate Officii de Tempore vel de Festo.

3 Suffragium de omnibus Sanctis quando dicendum est, di­citur post Orationem, nisi alia Commemoratio Festi ad instar Simplicis, vel Memoriae occurrat, quae semper dictum Suffragium praecedit, de quo in propria Rubrica dicitur.

4 Ante Orationem dicitur Dominus vobiscum, et Oremus; post ultimam Orationem repetitur Dominus vobiscum: deinde Benedicamus Domino,et Versus Fidelium animae, Pater noster, Dominus det nobis suam pacem, et Antiphona beatae Marine, ut habetur in fine Completorii, si tune discedendum sit a Choro: alioquin in fine ultimae Horae, nisi sequatur Missa, vel Officium Defunctorum, vel Psalmi Poenitentiales, aut Litaniae, ut in propria Rubrica dicetur.

Top

XVI De Prima

1 Ad Primam, Pater noster, Ave, Maria, Credo, secreto; Deus, in adjutorium etc. Hymnus Jam lucis orto sidere, deinde inchoatur Antiphona, qua? convenit. Sumuntur autem Antiphonas in Festis ad omnes Horas ex Laudibus per ordinem, quarta praetermissa, ut dicetur infra in Rubrica de Antiphonis. Postea dicuntur Psalmi in omni Officio ut in Psalterio,

2 Post Antiphonam dicitur Capitulum Regi saeculoruni, In feriali Officio extra Tempus Paschale dicitur Capitulum Pacem; deinde Versus, Kyrie, eleison, Pater noster etc., et in Officio Duplici et infra Octavas, post Pater noster, statim dici­tur Oratio Domine, Deus omnipotens. In alio Officio dicitur Kyrie,eleison, Pater noster, Credo et alia omnia ut in Psalterio. Ad Versum autem Adjutorium, Hebdomadarius signat se signo Crucis a fronte ad pectus. Quando aliquis recitat Officium solus, semel tantum dicit Confiteor, omissis illis verbis tibi, pater vel vobis, fratres, et te, pater vel vos, fratres, et similiter dicit Misereatur nostri... peccatis nostris, perducat nos; quod etiam servatur ad Completorium,

3 Post Orationem Primae dictu Benedicamus, in Choro legitur Martyrologium: deinde dicitur Pretiosa cum reliquis; quas etiam dicuntur ab iis qui extra Chorum non legerint Martyrologium. In fine ad Absolutionem Capituli in Choro, omissa Lectione brevi, legitur caput sanctae Regulae juxta consuetudinem. Extra Chorum pro Lectione brevi in Festis et aliquibus diebus dicitur Capitulum Nonae, si adsit proprium, alioquin de Communi: alio tempore tam in Dominicis quam Feriis Lectio brevis Officio illius temporis in Psalterio assignata. Postea itur ad Capitulum, et fit Commemoratio Defunctorum cum reliquis, ut in Psalterio habetur, nisi in his agendis alia sit consuetude loci.

Top

XIX De Horis Tertia, Sexta et Nona

1 Ad Tertiam, Sextam et Nonam ante singular Horas dicitur Pater noster. Ave Maria. Deus, in Adjutorium. Hymnus et Psalmi, ut in Psalterio : Antiphonas secundum Officii qualitatem, ordine quo supra. Dictis Psalmis et Antiphona dicitur Capitulum et Versus pro qualitate Officii: quae in Dominicis et Feriis, quando non habentur propria in Proprio de Tempore, dicuntur ut in Fsalterio: in Festis, si in Proprio Sanctorum non sint propria, sumuntur de Communi. Post Versum dicitur Kyrie, eleison. Pater noster in secreto, Dominus vobiscum et Oratio, quea habetur in Proprio de Tempore: si autem fit de Sancto, ut in Proprio Sanctorum ; alioquin ut in Communi.

2 Post Orationem repetitur Dominus vobiscum, et dicitur Benedicamus Domino, Fidelium animae et Pater noster secreto, ut infra in Rubrica de Oratione Dominica explicatur.

Top

XX De Vesperis

1 Ad Vesperas Pater noster. Ave, Maria, Deus, in adjutprium etc, deinde in Festis Duplicibus duodecim Lectionum et infra Octavas dicuntur quatuor Psalmi cum quatuor Antiphonis, ut in Proprio, aut Communi Sanctorum signantur. In Festis autem Dupicibus trium Lectionum, quando ad Vesperas Antiphonae propriae in Proprio Sanctorum non habentur, in Dominicis, Officiis Simplicibus et Feriis semper dicuntur ut in Psalterio, (ubi etiam Tempore Paschali Psalmi dicuntur sub una Antiphona Alleluja), nisi alias propriae Antiphonae vel Psalmi (ut in Dominicis Adventus et Triduo ante Pascha) assignentur.

2 Post Psalmos et Antiphonas dicitur Capitulum, Responsorium breve pro qualitate Officii, Hymnus, Versus, Antiphona ad Magnificat, cum eodem Cantico: Kyrie, eleison, Pater noster clara voce ; Dominns vobiscum et Oratio, omnia de Tempore vel de Sancto, pro qualitate Officii.

3 Suffragium de omnibus Sanctis, quomodo dicendum est, dicitur post orationem, ut in propriis Rubricis habetur. Terminatur autem officium Vesperarum, ut in aliis horis.

Top

XXI De Completorio

1 Ad Completorium absolute dicitur Lectio brevis, ut in Psalterio: deinde Pater noster, Confiteor, Misereatur, Indulgentiam, Convene, Deus, in adjutorium, Psalmi, Hymnus, Capitulum, Versus, Kyrie, eleison et Pater noster; in Duplicibus et infra Octavas dicto Pater noster, immediate dicitur Oratio: in alio autem Officio ante Orationem dicitur Kyrie, eleison, Pater noster. Credo et reliqua, ut in Psalterio.

2 Post Versum Benedicat et custodial nos etc. dicitur una ex Antiphonis beatae Mariae, cum Versiculo et Oratione ut ibidem, et dicto Divinum auxilium dicitur secreto Pater noster, Ave, Maria et Credo.

Top

XXII De Invitatorio

1 Invitatorium semper dicitur in omni Officio ad Matutinum cum Psalmo Venite, exsultemus, ordine in Dominica ad Matu­tinum descripto: sed variatur pro Officii qualitate, ut in Psalterio et Proprio de Tempore, ac in Proprio et Communi Sancto­rum.

2 Non dicitur in Triduo ante Pascha, ut suo loco notatur, nec in Officio Defunctorum per annum, excepto die Commemorationis omnium Fidelium Defunctorum et omnium Defuncto­rum Ordinis, ac in die obitus seu depositionis Defuncti, et quandocumque dicuntur tres Nocturni.

Top

XXIII De Hymnis

1 Hymni semper dicuntur in qualibet Hora, praeterquam a Triduo ante Pascha usque ad Completorium Sabbati Sancti inclusive et praeterquam in Officio Defunctorum.

2 Ad Matutinum Hymnus dicitur post Psalmum Venite, repetito Invitatorio. Ad Laudes et Vesperas post Responsorium breve, ad Horas ante Psalmos, ad Completorium post Psalmos.

3 Dicuntur autem in Officio de Tempore ut in Psalterio, quando proprii Hymni in Proprio de Tempore non adsunt: qui Hymni de Psalterio in Dominicis et Feriis assignati dicuntur ab Octava Pentecostes usque ad Adventum (Dominica infra Octavam Corporis Christi et Ss. Cordis Jesu excepta), et ab Octava Epiphaniae usque ad Dominicam I Quadragesima exclusive. In Officio de Sanctis dicuntur ut in Communi Sanctorum nisi Proprii in Proprio Sanctorum habentur, Quando in aliquo festo adsint tres hymni proprii historici, eiusdem metri; et hymnus proprius in primi Vesperi dici nequeat, tunc hic hymni dicitur in Matutinum, hymnus Matutini ad Laudes, et hymnus Laudes ad II Vesperas. Si vero II Vesperae non sint de hoc festo, tunc hymnus Vesperarum conjungitur cum hymno Matutini sub unica conclusione.

4 In Nativitate Domini usque ad Epiphaniam, in Festo Cor­poris Christi et per Octavam, et quandocumque fit Officium beatae Marias tam duodecim quam trium Lectionum, etiam Tempore Paschali, in fine omnium Hymnorum (praeterquam in fine Hymni Ave, maris stella, et Hymni ad Laudes in Festo Corporis Christi atque Hymnorum in Festo VII Dolorum beatae Mariae Virginis, qui habent ultimum Versum proprium) dicitur Gloria tibi, Domine, qui natus es de Virgine, ut in Com­muni Festorum B. M. V. etiamsi dicantur Hymni de Sanctis, qui infra Octavas praedictas celebrantur, dummodo Hymni sint eiusdem metri, nec habeant ultimum Versum proprium, ut Hymnus sanctas Crucis ad Vesperas, et Apostolorum ac plurimorum Martyrum ad Matutinum.

5 In Epiphania Domini et per Octavam ac in Festo Transfigurationis in fine omnium hymnorum dicitur; Gloria tibi, Domine, qui apparuisti hodie.

6 A Dominica Paschas usque ad Ascensionem in fine omnium Hymnorum dicitur Gloria tibi, Domine, qui surrexisti a mortuis, etiam in Festis Sanctorum, eodem Tempore Paschali occurrentium, dummodo Hymni sint ejusdem metri, nec habeant ultimum Versum proprium, qui non mutatur, ut supra.

7 In Ascensione autem usque ad Pentecosten, (praeterquam in Hymno Jesu, nostra redemptio), dicitur Gloria tibi, Domine, qui scandis super sidera; similiter etiam in Festis tune occurrentibus.

8 In Pentecoste vero et per Octavam, dicitur Gloria Patri Domino^ Natoque cui a mortuis, etc.

9 In Festo autem Ss. Cordis Jesu et per Octavam dicitur Gloria tibi, Domine, qui Corde fundis gratiam, ac in Festo D. N. J. C. Regis Gloria tibi, Domine, qui sceptra mundi temperas. Aliis temporibus terminantur Hymni, ut suis locis ponitur.

10 Quando eodem die plura occurrerint Officia, quae pro­prium habeant conclusionem Hymnorum, conclusio dicitur, quas propria est Officii, quod recitatur. Quod si Officium diei careat conclusione propria, sumitur conclusio, quae sit propria Officii primo loco inter cetera conclusionem propriam habentia commemorati; ita tamen, ut neque in I aut II Vesperis, neque ad Completorium eas respective sequens adhibeatur conclu­sio alicujus Festi, aut diei Octavae Simplicis, si de eis ad ipsas Vesperas omittenda sit Commemoratio. Deficiente vero etiam Officii commemorati conclusione propria, dicitur conclusio de occurrenti Octava communi, vel secus de Tempore, In Officiis tamen de Tempore Adventus, quamvis conclusio Hymnorum propria non habeatur, numquam adhibetur conclusio Gloria tibi, Domine, qui natus es de Virgine.

Top

XXIV De Antiphonis

1 Ad omnes Horas nocturnas et diurnas semper cum Psalmis et Canticis dicuntur Antiphonae, vel una vel plures, pro diversitate Officii et Horarum, exceptis Psalmis Domine, quid multiplicati, Deus misereatur, et Psalmis Completorii, qui sine Antiphonis semper dicuntur.

2 Si de Tempore fiat Officium, id est, de Dominica aut Feria, dicuntur Antiphonae ut in Psalterio, quae cum Psalmis positae in Vesperis Dominicae et Feriarum, et in Nocturnis numquam mutantur, nisi in Tempore Paschali, in quo dicitur una tantum Antiphona Alleluja; excepto etiam Tempore Adventus, in quo ad utrasque Vesperas et Nocturnos Dominicae ponuntur Antiphonae propriae In Laudibus et aliis horis mutantur pro diversitate Temporum, ut in proprio de Tempore habentur: cum vero non assignantur propriae, semper dicuntur quae positae sunt in Psalterio. Infra Octavas, quomodo dicendae sunt Antiphonae in primo et secundae Nocturno, dictum est supra in Rubrica de Octavis.

3 Antiphonae quae in proprio de Tempore Sabbatis ponuntur ad Magnificat pro I Dominica alicuius mensis, sumendae sunt ex ea Dominica, quae est proximor Kalendis, vel est in Kalendis illius mensis, et dictum est supra in Rubrica de Dominica, ac etiam in Rubrica mensis Augusti: et semper in Sabbato ponitur Antiphona ad Magnificat quas contigua est libro Scripturas in Dominica ponendo.

4 In Festis Duplicibus trium Lectionum, quando Antiphonas propriae in Proprio Sanctorum non habentur, et in Officiis simplicibus, ad Vesperas, Matutinum et Laudes dicuntur Antiphonae, quae cum Psalmis positae sunt per singulas Ferias in Psalterio, quae numquam mutantur, etiam si Festum occurrat infra Octavas. Tempora Paschali ad Laudes in praedictis Officiis trium Lectionum dicuntur Antiphonae, ut in Feriis eiusdem Paschalis, quae in Feria II post Dominicam in Albis ponuntur.

5 In Festis Duplicibus duodecim Lectionum et infra Octavae Vesperas dicuntur Antiphonae de Laudibus, quarta praetermissa, nisi propriae in Vesperis assignantur. Ad horas similiter tam in Officio de Tempore quam de Sanctis quando habentur propriae in Laudibus, et aliae propriae non fuerint ad Horas, sumuntur ex Laudibus, quarta similiter praetermissa, hoc ordine: Ad Primam prima, ad Tertiam secunda, ad Sextam tertia, ad Nonam quinta.

6 In Feriis Adventus, quae non habent in Laudibus Antiphonas proprias, sumuntur ad Horas ex Laudibus Dominicae praecedentis. Ubi vero in Laudibus Feriarum fuerint proprias, sumuntur ex ipsis Laudibus.

7 Tempore Paschali, in Officio tam duodecim quam trium Lectionum ac Ferias, Psalmi cuiuslibet Nocturni dicuntur sub unica Antiphona, quae Officio convenit, ut suis locis ponitur; et in fine omnium Antiphonarum additur Alleluia, quando in illis non habetur. A Septuagesima usque ad Pascha, ubi habetur Alleluia tacetur, neque aliud ejus loco dicitur.

8 In Duplicibus ad Vesperas, Matutinum et Laudes tantum, Antiphonas dicuntur ante Psalmos vel Cantica integrae, et post Psalmos vel Cantica integrae repetuntur: in aliis Horis, et in Officio non Duplici, in principio Psalmorum vel Canticorum inchoatur tantum Antiphona, deinde in fine integra dicitur. Et quando Antiphona sumitur ex principio Psalmi vel Cantici, et incipit sicut Psalmus vel Canticum, post Antiphonam non repetitur principium Psalmi vel Cantici, sed continuatur quod sequitur in Psalmo vel Cantico, ab eo loco, ubi secundum ritum diei desinit Antiphona, sive integra dicatur, sive tantum inchoetur, dummodo eadem sint verba, nisi discontinuetur per Alleluia.

9 Antiphonis propriis, tam in Officio de Tempore, quam de Sanctis, semper cedunt, quas habentur in Psalterio et in Communi Sanctorum.

10 Quando fit aliqua Commemoratio, semper dicitur Anti­phona ante Orationem cum Versu, quae sumitur ex Officio, quod convenit ei, de quo fit Commemoratio; ita ut in Vesperis sumatur Antiphona, quas assignatur ad Magnificat in Laudibus, quas ad Benedictus cum Versibus qui habentur post Hymnorum.

11 Antiphonae sanctae Mariae positas in fine Completorii, di­cuntur ut inferius in propria Rubrica disponitur.

Top

XXV De Psalmis

1 Psalmi in Officio de Tempore per omnes Horas in Dominicis et Feriis dicuntur eo modo, quo distributi sint in Psalterio: aliquando aliter in Proprio de Tempore signetur. In Festis siplicibus minoribus, quando in Proprio Sanctorum non habentur Antiphonas propriae, et in Officiis Simplicibus ad 1 Nocturns dicuntur Psalmi cum Antiphonis de Psalterio, ut in Feriis. In Festis veto duodecim Lectionum et infra Octavas dicuntur, ut in propriis locis signantur : alioquin ut in Communi Sanctorum.

2 Ad Laudes in Dominicis extra Tempus Paschale dicuntur Psalmi Miserere, Confitemini cum reliquis: Tempore vero Paschali Psalmi De-minus regnavit, Jubilate cum reliquis ut in Psalterio. In Feriis autem, etiam Tempore Paschali, in Duplicibus minoribus, quas ad Laudes non habent Antiphonas pro­prias, et in Officiis Simplicibus, dicitur Psalmus Miserere cum reliquis in Feriis per Hebdomadam in Psalterio distributis. In Dominicis infra Octavas Domini privilegiatas, in omnibus Festis duodecim Lectionum, et in Duplicibus minoribus, quae habent Antiphonas proprias, dicitur Psalmus Dominus regnavit cum reliquis ut in Dominica Tempore Paschali.

3 Psalmi Horarum, scilicet ad Primam, Tertiam, Sextam, Nonam et Completorium semper dicuntur, ut in Psalterio distributi vel positi sunt, sive de Sanctis, sive de Tempore fiat Officium, excepto Triduo ante Pascha.

4 Psalmi de Dominica ad Vesperas, ut plurimum dicuntur in Vesperis Festorum duodecim Lectionum: cum vero aliter fieri debet, suis locis notatur. In Vesperis Duplicium trium Lectio­num, quae Antiphonas proprias non habent, et in Vesperis Officii Simplicis, dicuntur Psalmi de Feria occurrenti, ut in Psalterio. In Vesperis infra Octavam dicuntur Psalmi ut in II Vesperis Festi, nisi aliter in suis locis notetur: sed in I Vesperis diei Octavae dicuntur ut in I Vesperis Festi, nisi aliter notetur.

5 In fine Psalmorum ^semper dicitur Gloria Patri, praeterquam in Psalmo Credidi, cui (quando in Vesperis Psalmi di­cuntur de Feria) conjungitur immediate Psalmus Laudate Dominum, omnes Gentes; et dicuntur sub uno Gloria. Similiter Psalmus Laudate Dominum de caelis, cum duobus sequentibus conjungitur et in fine ultimi tantum dicitur Gloria, ut suis locis notatur. Praeterea non dicitur in Triduo majoris Hebdomadae ante Pascha, nec in Officio Defunctorum, cujus loco pro Defunctis dicitur Requiem zeternam dona eis, Domine, etiamsi fiat Officium pro uno tantum.

6 Psalmus Beati immaculati, cum aliis quibusdam Psalmis, dividitur, et ad quamlibet illorum divisionem dicitur Gloria Patri, ut omnia in Psalterio suis locis distribuuntur. In Nocturnis vero duodecim Lectionum et Vesperis, praeterquam illis, in quibus dicuntur Psalmi Feriales, tales divisiones non observantur.

7 Ut sacras Vulgatae editionis puritas inconfusa et illibata servetur, etiam quoad interpunctiones et distinctiones in sacris Bibliis appositas, additus est Asteriscus *, ut sit nota musical partitionis in medio versu.

Top

XXVI De canticis

1 In omni Officio duodecim Lectionum in III Nocturne di­cuntur tria Cantica, quas tam in Officio de Tempore quam de Sanctis suis locis habentur.

2 In Festis duodecim Lectionum et diebus infra Octavas ad Laudes semper dicitur Canticum Benedicite, ut in Dominica, et in fine ejus non dicitur Gloria Patri sicut in aliis Canticis dicitur, nec respondetur Amen, Alia Cantica ferialia ut in Psalterio, ad Laudes dicuntur, quando fit Officium Duplex trium Lectionum vel Simplex de Sanctis, vel de Feria, etiam Tem­pore Paschali.

3 Canticum Benedictus et Magnificat semper dicuntur suo loco, ut in Psalterio.

Top

XXVII De versibus

1 Versus semper dicuntur ad Matutinum post ultimum Psalmum et Antiphonam Nocturnorum: et si duo tantum fuerint Nocturni, dicuntur post ultimam Antiphonam I Nocturni, et in II Nocturno post Capitulum. Ad Laudes et Vesperas Versus dicitur post Hymnum : ad Horas dicitur post Capitulum.

2 Quando fit aliqua Commemoratio, semper post Antipho­nam ejus, de quo fit Commemoratio, dicitur Versus, qui in ejus Officio ponitur post Hymnum Vesperarum et Laudum, nisi aliter notetur.

3 Versibus praedictis Tempore Paschali semper additur Allleluia: non autem Versibus Precum Primae et Completorii, nec in Pretiosa ad Primam, neque etiam in Versibus Responsoriorum. Extra Tempus Paschale, quamvis in aliquibus Festis Versibus Horarum addatur Alleluja non ideo tamen additur ad Primam et Completorium.

4 In Officio Duplici trium Lectionum et Simplici de Sanctis et de Feria, in I Nocturno post omnes Psalmos feriales cum Antiphonis dicitur Versus de Feria occurrenti ut in Psalterio, in Officio feriali pro diversitate Temporum, in Officio vero Duplici et Simplici extra Tempus Paschale, semper ut in Feria per annum, etiam infra Octavas, excepta Octava Ascensionis Domini, in qua in Festo Duplici Versus sumitur ut in die infra Octavam de Festo Ascensionis, quod etiam in Feria VI post Octavam servatur. Infra Octavas vero, nisi aliter in propriis locis notetur, dicitur Versus de Communi Sanctorum vel diei Festi hoc ordine : Feria II et V Versus 1 Nocturni, Feria III et VI Versus II Nocturni, Feria IV et Sabbato Versus HI Nocturni. In II Nocturno post Capitulum dicitur Versus in Duplicibus trium Lectionum et Simplicibus ut Feria II in Psalterio ponitur ; infra Octavas Versus regulariter ut in die ad Sextam j praeterquam III et VI Feria, in quibus dicitur Versus III Nocturni, nisi suis locis proprii habeantur.

5 Versus positi in Psalterio ad Laudes et Vesperas semper dicuntur, quando alii proprii non assignantur in Proprio de Tempore.

Top

XXVIII De Absolutionibus et Benedictionibus ante Lectiones

1 Absolutiones et Benedictiones dicuntur per ordinem in Officio duodecim Lectionum ante Lectiones, ut in Psalterio ponuntur scilicet post Versum, dicto Pater noster, Et ne noss dicitur Absolutio et Benedictiones, ut ibi : praeterquam in Matutinis Tenebrarum majoris Hebdomadas, et in Officio Defunctorum, in quibus Absolutio et Benedictiones non dicuntur.

2 In Officio trium Lectionum, si fit de Feria, in qua singula tre: Lectiones sunt de Scriptura, Absolutio et Benedictiones sumuntur ex Psalterio hoc ordine ; Feria II et V dicuntur_Absolutio et Benedictiples tres priores 1 Nocturni : Feria III et VI, II Nocturni, Feria IV et Sabbato tres posteriores III Nocturni.

3 Si autem singula tres Lectiones fit de Homilia super Evangelium, Absolutio dicitur secundum Ferias it supra : Benedictiones vero semper dicuntur, ut in III Nocturne, scilicet : I Benedictio erit Evangelica lectio, II Divinum auxilium, III Ad societatem.

4 Si fit de Sancto trium Lectionum, Absolutio dicitur secundum Ferias ut supra : Benedictiones vero semper dicuntur ut in III Nocturne, hoc modo : Ille nos benedicat; II Cujus vel Quorum vel Quarum festum colimus ; III Ad societatem : si vero occurrat Vigilia, I Benedictio erit Evangelica lectio. Infra Octavas de Sanctis Absolutio et Benedictiones dicuntur ut supra. Si III Lectio erit de Homilia Vigiliae, III Benedictio erit Evangelica lectio.

5 In Officiis Duplicibus et Feriis, in quibus una tantum dicitur Lectio, Absolutio dicitur secundum Ferias ut supra. Benedictiones vero dicuntur hoc ordine : Feria II et V dicitur Benedictio ultima I Nocturni, Feria III et VI ultima II Nocturni, Feria IV et Sabbato ultima III Nocturni.

6 Quando fit Officium sanctae Mariae in Sabbato, Absolutio et Benedictiones dicuntur, ut habentur in ejus Officio circa finem Breviarii ; in aestate, quando unica tantum Lectio dicitur, unica Benedictio erit, quee est III in eodem Officio ante Lectionem III dicenda.

Top

XXIX De Lectionibus

1 Lectiones leguntur ad Matutinum, dictis Psalmis Nocturnorum cum Antiphonis, Versibus, Absolutionibus quoque et Benedictionibus ut supra. In Duplicibus I et II classis, in Duplicibus majoribus et Dominicis dicuntur duodecim Lectiones, id est, in qualibet Nocturne quatuor. In Duplicibus minoribus, Vigiliis, Quatuor Temporibus, Feria II Rogationum, diebus infra Octavam et in omnibus Feriis per annum leguntur in I Nocturne tres tantum Lectiones ; exceptis Duplicibus minoribus, Simplicibus et Feriis a Dominica in Albis usque ad Octavam Ascensionis et a Dominica Ss. Trinitatis usque ad Kalendas Novembris ; in quibus una tantum Lectio recitatur, in Duplicibus et Simplicibus quidem de Sancto cum Responsorio suo prolixo, in Feriis : vero de vetere Testamento cum brevi Responsorio, ut habetur in Proprio de Tempore Paschali, et in Psalterio in Feria.

2 In Officio duodecim Lectionum dicuntur hoc modo : In I Nocturne semper leguntur quatuor Lectiones de Scriptura, quae (quando per hiemem suis locis propriae aut de Communi non assignantur) semper leguntur ut in Officio de Tempore, quae sua quaque die occurrunt I legendae : per Aestatem vero, quando in Feria una tantum legitur Lectio brevis, accipiuntur de Communi Sanctorum, si propriae non fuerint, aut assignentur. In Festis tamen Domini, beatae Mariae Virginis, Angelorum, sancti Joannis Baptistae, sancti Joseph, Apostolorum, Evangelistarum, in omnibus Duplicibus I vel II classis, in aliis Festis, quas propria habeant Responsoria, et in Officiis quibusvis, quae occurrunt in Feriis Lectiones de Scriptura nullimode habentibus, Lectiones, quae proprias non sint, sumentur de Communi. In Dominicis, quando occurrit Duplex I vel II classis vel Festum Domini, in I Nocturne leguntur Lectiones Festo propriae de Scriptura vel de Communi assignatae. Quodsi Lectiones in Dominica omisssae, erant Initium alicujus Epistola; Catholicae aut Libri sacrae Scripturae, tune legentur in I Nocturno primi cujusque Festi duodecim Lectionum, quod celebratur infra Hebdomadam, non habentis similiter Lectiones de Scriptura proprias; vel in Festo trium Lectionum loco I et II Lectionis, et in hieme etiam in Officio feriali, si prius occurrerit. In aestate vero, si Lectiones Dominicae impeditae infra Hebdomadam in Festo duodecim vel trium Lectionum poni non possunt, leguntur in Officio feriali, loco Lectionis brevis, (faciendo ex quatuor Lectionibus tres), cum tribus prioribus Responsoriis I Nocturni Dominicae. De Lectionibus positis in Feriis Adventus et in Feriis ab Octava Epiphaniae usque ad Septuagesimam itemque in Feriis a Dominica Novembri usque ad Adventum, quando dicendae sint in Festis Sanctorum, observandae sunt Rubricae, quae ponuntur in Proprio de Tempore Feria II posit Dominicam I Adventus. In II Nocturne, si fit de Sancto duodecim Lectionum, quatuor Lectiones leguntur de vita Sancti, vel de aliquo Sermone aut Tractatu, qui ei convenit : quae si non adsint propriae, leguntur ex Communi Sanctorum. Ex quo etiam Communi completur numerus quatuor Lectionum, quando Officium fit duodecim Lectionum de aliquo Sancto, qui habet tantum unam vel duas Lectione; proprias. Si fit de Dominica vel alio Officio duodecim Lectionum per annum, regulariter leguntur quatuor Lectiones de sermone aut Tractatu, qui in illis ponitur. In III Nocturne semper leguntur quatuor Lectione: de Homilia in Evangelium, posita in Proprio, aut ex Communi as signatae, et primae lectioni de Homilia semper preeponitur principium Evangelii, de quo est Homilia, Excipiuntur ab hoc ordinario Lectionum Matutina Tenebrarum ante Pascha, et Defunctorum, ut in suis Officiis ponitur.

3 Si in Officio duodecim Lectionum contingat fieri Commemorationem de Festo Duplici alicuius Sancti, qui propriam habet Lectionem, XII Lectio legitur de Sancto una cum Responsorio de eodem Sancto, ut supra dictum est n Rubrica de Commemorationibus num. 13. Si autem non habuerit propriam, sed appropriatmn de Communi, omittitur. In Duplicibus tamen I classis, in Dominicis et II die Octava Corporis Christi nulla Lectio de Sancto legitur. Quod si eodem die occurrat Feria vel Vigilia, quae habeat Homiliam, XI Lectio Sancti omittitur, et ejus loco legitur Homilia Feriae vel Vigilias (quando de Vigilia facienda est Commemoratio), scilicet vel I Lectio de Homilia, vel tres simul in unam Lectionem conjunctae. Similiter quando infra Octavam occurri Vigiliae tunc III Lectio cum suo Responsorio erit de eadem Homilia. In Festo vero Duplici trium Lectiomem si occurrit Vigilia. I et II Lectio erunt de Homilia Vigilias cum duobus Responsoriis de Feria occurrenti vel Dominica precedenti, ut dicetur in Rubrica de Responsoriis. Si plures occurrant duodecimae Lectiones propriae de Sanctis, legitur tantum illa dignioris.

4 In Officio trium Lectionum, si fit de Feria, tres Lectiones leguntur de Scriptura, nisi tres sint de Homilia, quia tune omissis Lectionibus de Scriptura leguntur de Homilia. Si fit de Sancto, I et II Lectio erunt de Scriptura per hiemem, ut in Proprio Temporis, III de Sancto: per aestatem vero, (quando non est legendum de Scriptura Dominicae omissa, aut de Homilia Vigiliae) unica de Sancto : quod servatur etiam in Officio Sanctae Mariae in Sabbato.

5 Lectiones autem de Scriptura in Officio de Tempore sic distributea sunt per annum, a Dominica I Novembris usque ad Quadragesimam, ut quotidie aliquid ex ea legatur, etiam in Officio de Sanctis, quando aliae (ut dictum est) non assignantur.

6 Initia Librorum sacrae Scripturas, (qui fere semper in Dominicis inchoantur) eo die ponuntur, quo notata sunt. Quae, si die suo impediantur, infra Hebdomadam reponuntur, etiam si fiat Officium de Sancto, nisi in Festo aliae propriae Lectiones de Scriptura assignentur ; tune enim Initium libri de Scriptura transfertur in sequentem diem similiter non impeditam, et Lectiones illi diei de eadem Scriptura assignatae, vel cum superioribus Lectionibus legantur vel omittantur : ita ut non oporteat eas amplius in alio sequenti die resumere, sed illa legantur, quaa sua quaque die occurrunt, aut cum eisdem jungantur. Quod semper in hieme servetur, quando Lectiones occurrentes de Scriptura aliquo die omittuntur.

7 Quod si contingat, ut una vel plures Dominicae propter Festa incidentia impediantur, nec possit poni Initium unius vel plurium Scripturarum, ponatur infra Hebdomadam in Officio sive duodecim sive trium Lectionum primum occurrentae quod non habuerit propram Lectiones de Scriptura, vel Homiliam, ut etiam supra dictum fuit. Si vero talia Festa non occurant, vel Feriae, in quibus ejusmodi Scriptura poni possit, tune in una Dominica, vel Festo conjungantur in I Nocturne duo vel plura Initia Scripturarum, ut necessitas postulaverit.

8 Cum autem Initium alicujus Prophetae minoris, mense Novembri, infra Hebdomadam impeditur aliquo Festo habente proprias Lectiones de Scriptura, dictum Initium Prophetae, quoad commode fieri poterit, ponatur in sequenti Feria, alio simili Initio Scripturae ponendo vel festo non impedita alioquin in praecedenti similiter non impedita, itaut iliquo modo ponatur, etiamsi plura initia eodem die poni oporteat.

9 De Scriptura quoque tantum est positum, quantum satis videtur pro Dominicis, quae numerantur a Dominica in Albis usque ad Dominicam I Novembris, et pro numero hebdomadarum, quas esse possunt inter Epiphaniam et Septuagesinam, et inter Dominicam I Novembris et Adventum. Ubi vero contingit minui numerum Dominicarum et hebdomadarum post Epiphaniam, adveniente Septuagesima, quod superest de Epistolis beati Pauli, quae distributae sunt pro numero dictarum Dominicarum et Hebdomadarum, eo anno omittitur, quamvis de aliquibus Epistolis nihil sit lectum. Quod etiam fit de Scriptura ex libris Regum, (de quibus in Dominicis legitur a Dominica II post Pentecosten usque ad Dominicam I Augusti), cum non expletur numerus Dominicarum post Pentecosten de eis Libris annotatus usque ad mensem Augusti, quia tunc, Lectionibus de his Libris omissis, legitur de Scriptura, quae ponitur mense Augusti, Quid autem observandum it, cum mensis, cui quinque Dominicis assignantur, non habeat, nisi quatuor, in propriis locis notatur.

10 Lectiones de Scriptura positae in Communi Sanctorum leguntur in festis, ubi assignantur in Proprio Sanctorum per annum, Rursus, quando aliquod Festum in propria Ecclesia solemniter celebratur : : em, quando aliquod Festum duodecim Lectionum in Festis per aestatem occurrit, in quibus in Officio de tempore non assignantur Lectiones de Scriptura, tune enim in Festis : recurrendum est ad Lectiones de Scriptura positas in Communi Sanctorum, nisi recitandae essent Lectiones Dominicae precedentis, quae impeditea fuerunt Festo proprias lectiones habente. Aliae Lectiones I et III Nocturni positae in Communi Sanctorum similiter leguntur, quando in Proprio Sanctorum assigantur, et quando in aliqua Ecclesia aliquod Festum celebratur cum duodecim Lectionibus, (quia in ea est solemne, aut consuetum in ea celebrari), quod proprias et approbatas de Festo Lectiones non haburit.

11 Lectiones I Nocturni leguntur cum titulo libri, ex quo sumuntur, nisi aliter in propriis locis notetur. Lectiones etiam II Nocturni, quando sunt ex aliquo Sermone vel Tractatu, leguntur cum titulo et nomine Auctoris, alias minime. Et similiter in III Nocturno preeponitur titulus Auctoris, cujus est Homilia.

12 In fine cujusque Lectionis dicitur Tu autem Domine miserere nobis et respondetur Deo gratias. Quod etiam fit in Lectionibus brevibus Nocturnorum et in principio Completorii; Item in fine Primae post Pretiosa tam in fine Lectionis Brevis extra Chorum, quam in fine Lectionis sancta Regula in Choro ; praeterquam in Triduo majoris Hebdomadae ante Pascha, et in Officio Defunctorum, ut suis locis ponitur.

Top

XXX De Responsoriis prolixibus

1 Responsoria prolixa dicuntur ad Matutinum post Lectiones in Officio duodecim et trium Lectionum, id est, post quamlibet Lectionem dicitur unum Responsorium, ut infra.

2 To omni Officio duodecim Lectionum dicuntur etiam duodecim Responsoria, et in fine IV, VIII et XII dicitur Gloria Patri, cum repetitione partis Responsorii, quod regulare est in fine ultimi Responsorii cujuslibet Nocturni, tam in Officio duodecim quam trium Lectionum, excepto tempore Passionis, quo tempore loco Gloria Patri repetitur Responsorium a principle; excepto etiam Officio Defunctorum, ejjus loco dicitur Requiem aaternam etc. Qui Versus Gloria Patri, quibusdam diebus dicitur in Resonsorio, ut in propriis locis annotatur.

3 Quando in Officio duodecim Lectionum in I Nocturno leguntur Lectiones de Scriptura occurrente Proprio de Tempore, Responsoria quoque sumuntur de Feria ocurrente in Proprio de Tempore, qummodo resumendae vel anticipandae non sint Lectiones cujusvis Dominicae impeditae, quae semper Icuntur cum suis Responsoriis, aut non occurrant Octavae Domini, quae in universa Ecclesia recoluntur, in quibus semper adhibenda sunt Reponsoria de Octava. Quodsi in festis vel Officiis, quae Lectiones non stricto sensu proprias babent, reponendas sint juxta Rubricas lectiones de aliquo Initio Scriptures incurrentis, ese leguntur cum Responsoriis de Festo propriis, si base labentur, secus de Tempore, ut supra, numquam vero cum Responsoriis de Communi vel de Octava, quae non sit de Tempore. Quando ad Lectiones de Scriptura occurrente Responsoria de Feria occurrente in Proprio de Tempore sumenda sunt, ut supra dictum est, quoad IV Responsorium de Tempore servetur Rubrica propria in Proprio de Tempore.

4 In Festis et Officiis trium Lectionum de Sanctis et infra Octavas in I Nocturno dicuntur tria Responsoria ; scilicet in Duplicibus et Simplicibus I et II Responsorium ad I et II Lectionem de Scriptura occurrente vel de Homilia Vigiliae, si occurrat, sumuntur de Feria occurrente, ut supra dictum est, III vero proprium de Proprio vel Communi Sanctorum, alioquin I primi Nocturni de Communi; infra Octavas vero tria Responsoria, nisi propria assignentur, de Festo hoc ordine : Feria II et V, — I, II et III Responsorium I Nocturni ; Feria III et VI, — I, II et III Responsorium II Nocturni ; Feria IV et Sabbato — I, II et III Responsorium III Nocturni ; in Feriis autem, nisi propria assignentur, de Dominica, in qua primo sunt posita, eodem ordine, quo supra infra Octavas. In aestate, quando In Officio Duplici vel Simplici de Sancto unica Lectio legitur, Responsorium dicitur proprium de Proprio vel Communi Sanctorum, alioquin I Responsorium I Nocturni de Communi.

5 Sumuntur autem Responsoria ex eo loco, ubi primo sunt posita in principio mensis vel libri, et repetuntur in aliis sequentibus Dominicis illius mensis, in quibus alia non assignantur, vel donec de illo Libro legitur, unde sumpta sunt Responsoria, donec nova Historia ponatur. quae autem in prima Hebdomada mensis posita sunt per Ferias, repetuntur eodem ordine in eisdem Feriis per sequentes Hebdomadas, donac alia ponantur. Ubi vero non adsunt propria, semper ex Nocturnis Dominica: sumuntur dicto ordine.

6 Ad ponendam Historiam novam, (id est nova Responsoria), in Dominicis, in quibus celebrari contingit Festum ex solemnioribus, sufficit ponere Responsorium primum ejus Historiae, scilicet post Homiliam, quae in ipsa Dominica loco XII Lectionis legi consuevit, sed prima die infra Hebdomadam, qua de Scriptura ejus Dominicam legitur, dicantur Responsoria I Nocturni ejusdem Dominicae, ut supra dictum est. Responsoria vero, quae in aliquibus Feriis per Hebdomadam habentur, si eo die quo posita sunt, non possunt dici propter Festum occurrens, non sunt transferenda in aliam diem, sed omittuntur.

7 Si contingat, in Officio duodecim Lectionum, duodecimam Lectionem de aliquo Sancto, vel Homiliam, vel tertiam in Officio infra Octavam poni de Homilia, tune ultimum Responsorium dicitur de eo, cujus est Lectio, scilicet, si est de Tempore, primum I Nocturni Dominicae praecedentis, nisi aliud proprium in propriis locis notetur ; si est de Sancto, proprium de proprio vel Communi Sanctorum, alioquin primum I Nocturni de Communi Sanctorum, nisi forte primum sit unum ex dictis, aut non supersit, nisi unum ; tune enim secundum vel quod unicum superest, sumitur. Quod si Festum Omnium Sanctorum in Dominica venerit, tune post XII Lectionem, quae erit de Homilia Dominicae, sumendum erit Responsorium Duo Seraphim, ut in Dominicis post Pentecosten usque ad Adventum ponitur.

8 Tempore Paschali, in fine Responsorii, ante Versum additur Alleluja,

9 In I Vesperis Festorum solemnium relinquitur arbitrio cujuscumque Congregationis recitare seu canere in Chore post Capitulum, Responsoria prolixa consueta et approbata.

Top

XXXI De Responsoriis brevibus

1 Responsoria brevia in Feriis dicuntur in I Nocturno post brevem Lectionem, et in Laudibus ac Vesperis post Capitulum : praeterquam in Triduo ante Pascha. Item dicuntur in Dominica et in omnibus Festis Duplicibus, infra Octavas, et in Simplicibus ad Vesperas et Laudes.

2 In Officio de Dominica vel Feria per annum, dicuntur ut in Psalterio. In Adventu autem, in tota Quadragesima, Tempore Passionis et Paschali, ut suis locis habentur propria. In Festis similiter, quando non habentur propria, dicuntur ut in Communi Sanctorum.

3 In fine Responsorii brevis dicitur Gloria Patri cum repetitione Responsorii eo modo, quo ordinatur ad Vesperas et Laudes in Dominica. I Adventus, praeterquam Tempore Passionis : tune enim non dicitur Gloria Patri, sed solum repetitur Responsorium breve a principio.

4 Responsoria brevia, quando ratione temporis mutentur, dicitur suis locis.

5 Tempore Paschali usque ad Sabbatum post Pentecosten inclusive, in fine Responsorii brevis ante Versum dicuntur duo Alleluja, quae etiam post dictum Versum repetuntur pro parte Responsorii.

Top

XXXII De Capitulis

1 Capitula semper dicuntur (praeterquam in Triduo ante Pascha atque in Officio Defunctorum) ad Vesperas, Laudes et alias Horas dictis Psalmis et Antiphonis ; ad Completorium vero dicto etiam Hymno. Dicuntur etiam Capitula post Psalmos et Antiphonam vel Antiphonas II Nocturni diebus infra Octavas, in Officiis Duplicibus trium Lectionum et Simplicibus, et in Officio feriali. Et quidem infra Octavas dicuntur, quae suis locis in Festis ipsis sunt assignata ; ubi vero nihil assignatur, accipiuntur Capitula Sextae. In Duplicibus trium Lectionum et in Officio feriali, ut reperiuntur in Psalterio secundae Feriae, in Officiis Simplicibus, ut suis locis assignatur.

2 Capitula Dominicalia posita in Psalterio in I et II Vesperis, in Laudibus et Horis dicuntur a IV Dominica post Pentecosten usque ad Adventum, et all post Epiphaniam usque ad Septuagesimam. Capitula autem ferialia dicuntur post Octavam Pentecostes usque ad Adventum, et ab Octava Epiphania: usque ad Dominicam I Quadragesimae. Aliis temporibus dicuntur ut in Proprio de Tempore : si fit de Sanctis, ut in Proprio de Sanctis, cum propria adsunt : alioquin de Communi Sanctorum.

3 In Dominicis, Festis (etiam trium Lectionum), diebus infra Octavas totoque Tempore Paschali ad Primam dicitur Capitulum Regi saeculorum : in aliis vero Feriis Pacem et veritatem. Capitulum autem Completorii (quando Capitula dicuntur) numquam mutatur, ut in Psalterio.

4 In Dominicis ab Adventu usque ad Octavam Epiphaniae, et a Septuagesima usque ad tertiam post Pentecosten, et in Feriis Temporis Paschalis, et in omnibus Festis regulariter Capitulum positum in I Vesperis dicitur in Laudibus, ad Tertiam et in II Vesperis, quibusdam exceptis, qua? suis locis assignantur. Post Capitulum semper respondetur Deo gratias.

Top

XXXIII De Oratione

1 Oratio in omnibus Horis semper dicitur post Kyrie, eleison et Pater noster, ad Primam tamen et Completorium dictis Precibus, si dicendas sint ; in Matutinis duodecim Lectionum post Hymnum Te decet hymnus in aliis post Kyrie, eleison et Pater noster II Nocturni.

2 Ad Primam et Completorium numquam mutantur Orationes, qua habentur in Psalterio, praeterquam in Triduo ante Pascha, in quo Triduo ad omnes Horas usque ad Nonam Sabbati sancti inclusive post Psalmum Miserere dicitur Oratio diei, ut suo loco ponitur. In Nocturnis et in aliis Horis regulariter dicitur Oratio, quae dicta est in I Vesperis. In Quadragesima autem, Quatuor Temporibus, Vigiliis et Feria II Rogationum, Oratio, quae ponitur in II Nocturne, dicitur etiam ad Laudes, Tertiam, Sextam et Nonam tantum. In Vesperis autem sequentibus, si fit de Feria, dicitur vel alia propria, ut in Quadragesima, vel Dominicae praecedentis, ut in aliis Feriis. Quae Oratio praecedentis Dominicae semper dicitur in feriali Officio per Hebdomadam, quando propria non assignatur. Infra Qctavas dicitur Oratio ut in die Festi, similiter et in die Octava, nisi alia propria assignetur. Diebus quoque ferialibus in II Nocturno dicitur Oratio diei. Et similiter in Officiis Simplicibus, Duplicibus trium Lectionum et infra Octavas.

3 Ante Orationem, etiam quando aliquis solus recitat Officium, semper dicitur Versus Dominus vobiscun, et respondetur Et cum spiritu tuo. Qui Versus non dicitur ab eo, qui non est saltem in ordine Diaconatus, nec a Diacono, praesente Sacerdote, nisi de illius licentia. Si quis autem ad Diaconatus ordinem non pervenerit, ejus loco dicat Domine, exaudi orationem meam, et respondetur Et clamor meus ad te veniat. Deinde dicitur Oremus, postea Oratio : quae si unica tantum dicatur, Versus Dominus vobiscum, vel Domine, exaudi, repetitur finita Oratione, postquam fuerit responsum Amen. Sin autem plures Orationes dicendae sint, ante quamlibet Orationem dicitur Antiphona et Versus, deinde Oremus : et post ultimam Orationem repetitur Dominus vobiscum. postea dicitur Benedicamus Domino, respondetur Deo qratias. Deinde dicitur Versus Fidelium animae : qui Versus non dicitur post Benedicamus Domino ad Primam ante Pretiosa etc., neque ad Completorium ante Versum Benedicat etc., nec quando post aliquam Horam Immediate sequitur Officium parvum beatas Mariae, vel Officium Defunctorum aut Septem Psalmi Poenitentiales vel solae Litaniae.

4 Si Oratio dirigatur ad Patrem, concluditur Per Dominun, si ad Filium, Qui vivis et regnas. Si in principio Orationis fiat mentio Filii, dicatur Perr eumdem ; si in fine Orationis, dicatur OQu tecum vivit et regnat. Si fiat mentio Spiritus Sancti dicatur In uniate ejusdem Spiritus Sancti etc.

5 Quando plures Orationes dicuntur, prima tantum dicitur sub sua conclusione Per Domimnum vel aliter, ut supra; aliae non concluduntur, nisi in ultima Oratione; sed unicuique Orationi semper praeponitur Oremus praeterquam in Officio Defunctorum, in quo alio modo, quam ut supra, Orationes dicuntur: item in Litaniis, Orationes omnes dicuntur conjunctim sub uno Oremus ut suis locis habetur.

Top

XXXIV De Hymno Te Deum et Te decet laus

1 Hymnus Te Deum dicitur immediate post XII Responsorium in omni Officio duodecim Lectionum : mox sequitur Evangelium, et response post illud, Amen, dicitur Hymnus Tu decet laus etc.

Top

XXXV De Oratione Dominica et Salutatione Angelis

1 Oratio Dominica Pater noster et Salutatio Angelica Ave. Maria semper dicuntur secreto ante Matutinum, et ad Laudes, quando duo tantum Nocturni dicti sunt in Feriis, et etiam quando in Officiis duodecim Lectionum, Duplicibus trium Lectionum et Simplicibus dicuntur Laudes separatae a Nocturnis: itemque ante omnes Horas, praeterquam ad Completorium, in cujus principio post Lectionem brevem Fratres, sobrii, dicto Versa Adjutorium nostrum, dicitur tantum Pater noster, secreto ; et in fine Completorii statim post Orationem beatae Mariae, dicitur Pater nster. Ave Maria et Credo, totum similiter secreto. Dicitur etiam Pater noster in omnibus Horis ante primam Orationem vel ante Preces, praeterquam in Matutino duodecim Lectionum, et Completorio Sabbati sancti; itemque ante Lectiones in Nocturne. Finitis Horis et dicto Versu Fidelium Animae, dicitur similiter secreto Pater noster tantum, nisi sequatur Officium Beatge Mariae, quia tune post illud dicitur Pter noster, ut supra, et nisi alia Hora subsequatur : tunc enim dicitur semel tantum Pater noster cum Avc, Maria pro principle sequentis Horae, qua finita, dicitur Pater noster, ita ut semper dicatur in fine ultimae Horae. Si autem post Vesperas immediate sequatur Comletorium, dicto Fidelium animae, incipitur Versus Jube domne, benedicere.

2 Quando in fine Orationis Dominicae proferendum est clara voce Et ne nos inducas semper in principio eadem voce proferuntur haec duo verba Pater noster ut in Precibus et similibus : alias numquam proferuntur, sed dicitur totum secreto. Ad Laudes vero et Vesperas totum dicitur clara voce a Priore.

3 Salutatio Angelica semper dicicur ante Officium beatae Mariae, quando non conjungitur cum Officio Domini ; quia tunc sufficit dixisse iam in principio cum Orationis Dominica.

Top

XXXVI De symbolo Apostolorum et Symbolo Sancti Athanasii

1 Symbolum Apostolorum semper Dicitur ante Matutinum et Primam, st finito Completorio post Orationem Dominicam et Salutationem Angelicam, totum secreto : etiamsi in Primam et Completorium iterum dicendum sit cum Precibus. Quando vero dicitur cum Precibus, ad Primam et Completorium clara voce profertur: Credo in Deum, et in fine Carnis resurrecrionem, reliquum dicitur secreto : alias totum secreto dicitur, ut supra.

2 Symbolum S. Athanasii dicitur in Primam post Psalmum Adhaesit Paviment, in Dominica Trinitatis tantum. Et in fine illius dicitur ( Gloria Patri.)

Top

XXXVII De Precibus et Genuflexione

1 Preces, id est Credo, Adjutorium, Confiteor, Dignare Domine exaudi, dicuntur aliquando ad Primam et Completorium, ut suis locis in Psalterio ponuntur : et quando dicendae sunt, dicuntur ante Orationem.

2 Non dicuntur autem in Duplicibus, nec infra Octavas, nec in Vigilia Epiphaniea et Feria VI et Sabbato post Octavam Ascensionis ; etiamsi infra Octavam fiat Officium de Dominica vel Feria privilegiata ; vel Duplex occurrente Dominica vel Feria, ut supra, impediatur, quia tune ratione Duplicis simplificati, vel ratione Octavae, etiam diei Octavam simplicis, non dicuntur ; alias semper dicuntur.

3 In Vigiliis Preces dicuntur tantum ad Primam : ad Completorium vero sequens non dicuntur, quia a Vesperis fit de Festo.

4 Preces jam dicta una cum praecedente Pater noster, ad Primam et Completorium, sicut et Pater noster, quod dicitur ad omnes Horas ante rationem, in Feriis Adventus, Quadragesimae, Quatuor Temporum et Vigiliarum, quae jejunantur (exceptis Vigilia Nativitatis Domini, ac Vigilia et Quatuor Temporibus Pentecostes) dicuntur flexis genibus, ab Hebdomadario quid em usque ad Versum Dorminus vobiscum ante I Orationem, ab aliis autem usque ad Versum Benedicamus Domino, post ultimam Orationem. In Triduo tamen ante Pascha, quod est a Matutinis Feriae V, non surgit Hebdomadarius ad Orationem Respice. In aliis diebus et Feriis per annum non flectuntur genua.

5 Quando ad Antiphonas beatae Mariae in fine Officii flectuntur genua, dicitur in propria Rubrica.

Top

XXXVIII De suffragio omnium Sanctorum

1 Commemoratio communis seu Suffragium de omnibus Sanctis, quod habetur in Psalterio post Vesperas Sabbati, dicitur in fine Vesperarum et Laudum ab Octava Epiphaniae usque ad Dominicam Passionis exclusive, et ab Octava Pentecostes usque ad Adventum exclusive, in Domincis, Feriis, Vigiliis (excepta Vigilia omnium Sanctorum), et Officio sanctae Mariae in Sabbato, nisi fiat Commemoratio Duplicis simplificati vel cujusvis Octava.

2 Tempore Paschali fit Commemoratio de Cruce, ut ibi ponitur in Laudibus Feriae II post Dominicam in Albis et ea solum tune dicitur, non tamen in Duplicibus neque in fra Octavas, etiam nobiliore Officio impeditis.

3 Si facienda sit Commemoratio alicujus Memoriae occurrentis, semper fit ante ipsum Suffragium consuetum, etiam ante Commemorationem de Cruce.

4 Commemoratio de sancta Maria in Antiphona et Oratione Suffragii non fit, quando dicitur ejus Officium parvum, nec quandocumque Officium fit de ea.

Top

XXXIX De Antiphonis Beatae Mariae in fine Officii

Antiphonae beatae Mariae positas in fine Psalterii post Completorium, singulas dicuntur pro temporis diversitate ut ibi annotatur, praeterquam in Triduo majoris Hebdomadae ante Pascha.

2 Dicuntur autem extra Chorum tantum in fine Completorii, et in fine Matutini, dictis Laudibus, si tune terminandum sit Officium : alioquin, si alia subsequatur Hora, in fine ultima Horae. In Choro autem semper dicuntur, quandocumque terminata aliqua Hora discedendum est a Choro.

3 Post Primam, quando disceditur a Choro, dicuntur, post Pretiosa et alia, quae in Feria II ad Primam assignantur in Psalterio, nisi sit alia consuetude loci. Extra Chorum Prima clauditur post Pretiosa et Commemorationem Defunctorum sicut aliae Horas diurnae, ita scilicet, ut post Versum Requiescant etc. sequatur Pater noster etc. ut ibidem dicitur. Nec etiam dicuntur post aliquam Horam, quando subsequitur cum Officio diei Officium Defunctorum, vel Septem Psalmi Poenitentiales, aut Litaniae, praeterquam post Completorium, in quo semper dicuntur, etiamsi praedicta subsequantur : neque etiam dicuntur, quando post aliquam Horam immediate subsequitur Missa. Dicuntur autem flexis genibus (praeterquam in diebus Dominicis, a I Vesperis Sabbati et toto Tempore Paschali) Hebdomadario tamen ad Orationem surgente.

Top

XL De Officio parvo Beatae Mariae et aliis

1 De Officio parvo B. Maria;, de Officio Defunctorum, de Septem Psalmis Poenitentialibus et Litaniis, et de Psalmis Gradualibus, quando et quomodo, tam in Choro quam extra Chorum, dicenda sint, habentur suis locis propriae Rubricae circa finem Breviarii.

2 Tempore Paschali in Officio parvo beatae Mariaa, quod dicitur in Choro, non additur Alleluia Antiphonis, neque Versibus, neque Responsoriis.

Top

XLI De Festis Dedicationis aliis: que particularibus Ecclesiis propriis

1 Festum Dedicationis cujuslihet Ecclesiae est semper primarium Festum Domini.

2 Anniversarium Dedicationis Ecclesiae Cathedralis et Festum Titulare ejusdem celebranda sunt a Monachis et Monialibus in Dicecesi commorantibus ac proprium Kalendarium habentibus sub ritu Duplici I classis, absque Octava, nisi haec alio titulo sit celebranda.

3 Festa Patronorum principalium Oppidi seu Civitatis, Dioecesis, Provincia et Nationis Monachi et Moniales ibi degentes et Kalendarium proprium habentes, quamvis feriata in foro numquam fuerint, sub ritu Duplici I classis absque Octava celebrabunt. nisi pariter eis alio titulo debeatur.

4 Si Patronus loci praecipuus, aut Titulus Ecclesiae, aut alius Sanctus sub ritu Duplici I vel II classis alicubi celebrandus, cujus Festum ad i normam Rubricae de Festorum praestantia num. 2 proprium censeri debeat, descriptus sit in Kalendario cum aliis Sanctis, quibus est ex natura sua conjunctus, scilicet quando inter eos necessaria consanguinitatis aut affinitatis ratio intercedit, non est a Sociis separandus. Si vero illis conjunctus sit ex occasione tantum, quia scilicet eadem die obierit, tune a Sociis separatur, et de eo agitur Festum sub ritu competent!. Quod si Socii sint cum eo descripti in Kalendario sub ritu pariter Duplici I vel II classis, in proxima die reponuntur, juxta Rubricas, sub ritu, quo in Kalendario inscribuntur; si vero inscripti fuerint sub alio quovis ritu, de eis fit aut omittitur Commemoratio juxta Rubricae, in Officio ipso de Patrono aut alio Sancto proprio, ut supra.

5 Si Patronus secundarius, vel alius Sanctus proprius, ut supra, qui sub ritu Duplici majore vel minore celebrari debeat, pariter cum Sociis descriptus sit in Kalendario sub ritu Memoriae, de eo fit Fes turn sub ritu competenti, et de Sociis fit tan turn Memoria, juxta Rubricas. Si tamen inter eos necessaria consanguinitatis aut affinitatis ratio intercedat, vel etiam si eodem loco, eodem tempore, eadem de causa mortem obierint, Patronus aut alius Sanctus proprius a Sociis non separetur, sed de omnibus simul celebratur Festum sub ritu, qui Patrono aut Sancto proprio competat. Quod item fit, si omnes qualibet de causa simul in Kalendario descripti sint sub ritu Duplici majori vel minori. In his tamen casibus Sancti proprii nomen et gesta, quas se juncta sint, in Oratione et Lectionibus II Nocturni nomini et gestis Sociorum praaferuntur.

Top

XLII The Hymno Gloria in excelsis, in Missa

1 Gloria in excelsis dicitur in Missa, quandocumque ad Laudes dicti sunt Psalmi Dominus regnavit cum reliquis, praeterquam in Festo Ss. Innocentium, nisi in Dominica venerit : excepta quoque Vigilia Nativitatis Domini. Dicitur etiam in Dominicis ab Octava Epiphaniae usque ad Septuagesimam, et Dominicis a Pentecoste usque ad Adventum, etiam anticipatis, in Feriis a Dominica in Albis usque ad Ascensionem Domini, exceptis Feriis II et 111 Rogationum ; itemque in Coena Domini et Sabbato sancto ; in Festis Duplicibus III Lectionum et in Octava simplici, denique in Feriis per annum, quando Missa dicitur de aliqua Memoria.

Top

T.A.D.M.N.