S. Justini Martyris ~ Duplex
Commemoratio: Ss. Tiburtii, Valeriani et Maximi, Martyrum

Divinum Officium Reduced - 1955

04-14-2018

Ad Sextam

Incipit
℣. Deus in adjutórium meum inténde.
℟. Dómine, ad adjuvándum me festína.
Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, * et in sǽcula sæculórum. Amen.
Allelúja.
Start
℣. Gud, min Gud, send mig din hjælp til ret at bede;
℟. Herre, il mig til hjælp i bønnen.
Ære være Faderen og Sønnen * og Helligånden.
Som det var i begyndelsen, så nu og altid * og i al evighed. Amen.
Halleluja.
Hymnus {Doxology: Pasc}
Rector potens, verax Deus,
Qui témperas rerum vices,
Splendóre mane illúminas,
Et ígnibus merídiem:

Exstíngue flammas lítium,
Aufer calórem nóxium,
Confer salútem córporum,
Verámque pacem córdium.

Deo Patri sit glória,
Et Fílio, qui a mórtuis
Surréxit, ac Paráclito,
In sempitérna sǽcula.
Amen.
Hymn {Doxology: Pasc}
O God of truth, O Lord of might,
Who orderest time and change aright,
Who send’st the early morning ray,
And light’st the glow of perfect day:

Extinguish thou each sinful fire,
And banish every ill desire;
And while thou keep’st the body whole,
Shed forth thy peace upon the soul.

Hymns of glory, songs of praise,
Father, unto Thee we raise;
Risen Lord, all praise to Thee,
Ever with the Spirit be
Amen.
Psalmi {ex Psalterio secundum tempora}
Ant. Allelúja,
Psalmus 103(1-12) [1]
103:1 Bénedic, ánima mea, Dómino: * Dómine, Deus meus, magnificátus es veheménter.
103:1 Confessiónem, et decórem induísti: * amíctus lúmine sicut vestiménto:
103:2 Exténdens cælum sicut pellem: * qui tegis aquis superióra ejus.
103:3 Qui ponis nubem ascénsum tuum: * qui ámbulas super pennas ventórum.
103:4 Qui facis ángelos tuos, spíritus: * et minístros tuos ignem uréntem.
103:5 Qui fundásti terram super stabilitátem suam: * non inclinábitur in sǽculum sǽculi.
103:6 Abýssus, sicut vestiméntum, amíctus ejus: * super montes stabunt aquæ.
103:7 Ab increpatióne tua fúgient: * a voce tonítrui tui formidábunt.
103:8 Ascéndunt montes: et descéndunt campi * in locum, quem fundásti eis.
103:9 Términum posuísti, quem non transgrediéntur: * neque converténtur operíre terram.
103:10 Qui emíttis fontes in convállibus: * inter médium móntium pertransíbunt aquæ.
103:11 Potábunt omnes béstiæ agri: * exspectábunt ónagri in siti sua.
103:12 Super ea vólucres cæli habitábunt: * de médio petrárum dabunt voces.
℣. Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto.
℟. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, * et in sǽcula sæculórum. Amen.
Psalms {from the Psalter for the season of the Church year}
Ant. Alleluia,
Psalm 103(1-12) [1]
103:1 Min sjæl, pris Herren! * Herre, min Gud, du er stor!
103:1 Du er klædt i højhed og pragt; * du hyller dig i lys som en kappe,
103:2 Du spænder himlen ud som en teltdug. * Du rejser din højsal i vandene,
103:3 Du gør skyerne til din vogn * og farer frem på vindens vinger.
103:4 Du gør vindene til dine sendebud, * og den flammende ild til dine tjenere.
103:5 Jorden gav du sin faste grundvold, * den rokkes aldrig i evighed.
103:6 Urdybet dækkede den som en dragt, * vandet stod op over bjergene.
103:7 Det flygtede for din trussel, * skræmt af din torden løb det sin vej
103:8 Op over bjerge og ned gennem dale * til det sted, du havde fastsat for det.
103:9 Du satte en grænse, det ikke må overskride, * det skal ikke dække jorden igen.
103:10 Du lader kilder springe frem i dalene, * mellem bjergene baner de sig vej,
103:11 De giver vand til alle de vilde dyr, * vildæsler får slukket deres tørst.
103:12 Ved bredden bygger himlens fugle deres rede, * på grenene sidder de og kvidrer.
℣. Ære være Faderen og Sønnen * og Helligånden.
℟. Som det var i begyndelsen, så nu og altid * og i al evighed. Amen.
Psalmus 103(13-23) [2]
103:13 Rigans montes de superióribus suis: * de fructu óperum tuórum satiábitur terra:
103:14 Prodúcens fænum juméntis, * et herbam servitúti hóminum:
103:14 Ut edúcas panem de terra: * et vinum lætíficet cor hóminis:
103:15 Ut exhílaret fáciem in óleo: * et panis cor hóminis confírmet.
103:16 Saturabúntur ligna campi, et cedri Líbani, quas plantávit: * illic pásseres nidificábunt.
103:17 Heródii domus dux est eórum: * montes excélsi cervis: petra refúgium herináciis.
103:19 Fecit lunam in témpora: * sol cognóvit occásum suum.
103:20 Posuísti ténebras, et facta est nox: * in ipsa pertransíbunt omnes béstiæ silvæ.
103:21 Cátuli leónum rugiéntes, ut rápiant, * et quǽrant a Deo escam sibi.
103:22 Ortus est sol, et congregáti sunt: * et in cubílibus suis collocabúntur.
103:23 Exíbit homo ad opus suum: * et ad operatiónem suam usque ad vésperum.
℣. Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto.
℟. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, * et in sǽcula sæculórum. Amen.
Psalm 103(13-23) [2]
103:13 Du vander bjergene fra din højsal, * jorden mættes med frugten af dit værk.
103:14 Græs lader du gro til kvæget, * og planter til tjeneste for mennesker,
103:14 Så der frembringes brød af jorden * og vin, der giver mennesker glæde.
103:15 Deres ansigt glinser af olie, * og brødet giver mennesket nye kræfter.
103:16 Herrens træer mættes, Libanons cedertræer, som han har plantet. * I dem bygger fuglene rede,
103:17 I enebærtræerne har storken sin bolig. * I de høje bjerge holder stenbukken til, i klipperne er grævlingens skjul.
103:19 Du skabte månen til festtiderne, * og solen kender sin nedgang.
103:20 Når du sender mørket, bliver det nat, * og skovens vilde dyr rører på sig.
103:21 Løverne brøler efter bytte * og kræver deres føde fra Gud.
103:22 Når solen står op, søger de hjem * og lægger sig i deres huler.
103:23 Mennesket går ud til sin gerning * og arbejder, til det bliver aften.
℣. Ære være Faderen og Sønnen * og Helligånden.
℟. Som det var i begyndelsen, så nu og altid * og i al evighed. Amen.
Psalmus 103(24-35) [3]
103:24 Quam magnificáta sunt ópera tua, Dómine! * ómnia in sapiéntia fecísti: impléta est terra possessióne tua.
103:25 Hoc mare magnum, et spatiósum mánibus: * illic reptília, quorum non est númerus.
103:26 Animália pusílla cum magnis: * illic naves pertransíbunt.
103:27 Draco iste, quem formásti ad illudéndum ei: * ómnia a te exspéctant ut des illis escam in témpore.
103:28 Dante te illis, cólligent: * aperiénte te manum tuam, ómnia implebúntur bonitáte.
103:29 Averténte autem te fáciem, turbabúntur: * áuferes spíritum eórum, et defícient, et in púlverem suum reverténtur.
103:30 Emíttes spíritum tuum, et creabúntur: * et renovábis fáciem terræ.
103:31 Sit glória Dómini in sǽculum: * lætábitur Dóminus in opéribus suis:
103:32 Qui réspicit terram, et facit eam trémere: * qui tangit montes, et fúmigant.
103:33 Cantábo Dómino in vita mea: * psallam Deo meo, quámdiu sum.
103:34 Jucúndum sit ei elóquium meum: * ego vero delectábor in Dómino.
103:35 Defíciant peccatóres a terra, et iníqui ita ut non sint: * bénedic, ánima mea, Dómino.
℣. Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto.
℟. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, * et in sǽcula sæculórum. Amen.
Ant. Allelúja, allelúja, allelúja.
Psalm 103(24-35) [3]
103:24 Hvor er dine værker mange, Herre! * Du har skabt dem alle med visdom, jorden er fuld af dit skaberværk.
103:25 Her er det store og vidtstrakte hav, * med sit mylder, umuligt at tælle,
103:26 Både små og store dyr! * Dér sejler skibene,
103:27 Dér er Livjatan, som du skabte til at lege i det. * Alle har det håb til dig, at du giver dem føde i rette tid;
103:28 Du giver dem, og de samler op, * du åbner din hånd, og de mættes med gode gaver;
103:29 Du skjuler ansigtet, og de forfærdes, * du tager deres ånd bort, og de dør og bliver til jord igen;
103:30 Du sender din ånd, og der skabes liv, * du gør jorden ny.
103:31 Herrens herlighed skal vare evigt, * Herren skal glæde sig over sine værker.
103:32 Blot han ser på jorden, skælver den, * blot han rører ved bjergene, ryger de.
103:33 Jeg vil synge for Herren, så længe jeg lever, * jeg vil lovsynge min Gud, så længe jeg er til.
103:34 Gid mit digt må være ham til behag, * jeg har min glæde i Herren.
103:35 Gid synderne må udryddes fra jorden, og de ugudelige ikke længere være til! * Min sjæl, pris Herren!
℣. Ære være Faderen og Sønnen * og Helligånden.
℟. Som det var i begyndelsen, så nu og altid * og i al evighed. Amen.
Ant. Alleluia, alleluia, alleluia.
Capitulum Responsorium Versus {ex Commune aut Festo}
Sap. 5:5
Ecce quómodo computáti sunt inter fílios Dei, et inter sanctos sors illórum est.
℟. Deo grátias.

℟.br. Lux perpétua lucébit Sanctis tuis, Dómine, * Allelúja, allelúja.
℟. Lux perpétua lucébit Sanctis tuis, Dómine, * Allelúja, allelúja.
℣. Et ætérnitas témporum.
℟. Allelúja, allelúja.
℣. Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto.
℟. Lux perpétua lucébit Sanctis tuis, Dómine, * Allelúja, allelúja.

℣. Lætítia sempitérna super cápita eórum, allelúja.
℟. Gáudium et exsultatiónem obtinébunt, allelúja.
Chapter Responsory Verse {from the Common or Feast}
Sap. 5.5
Behold how they are numbered among the children of God, and their lot is among the saints.
℟. Gud ske tak og lov.

℟.br. Eternal light will shine over your saints, O Lord. * Alleluia, alleluia.
℟. Eternal light will shine over your saints, O Lord. * Alleluia, alleluia.
℣. And the eternity of times.
℟. Halleluja, halleluja.
℣. Ære være Faderen og Sønnen * og Helligånden.
℟. Eternal light will shine over your saints. * Alleluia, alleluia.

℣. Everlasting joy shall be upon their heads, alleluia.
℟. They shall obtain joy and gladness, alleluia.
Oratio {ex Proprio Sanctorum}
℣. Dómine, exáudi oratiónem meam.
℟. Et clamor meus ad te véniat.
Orémus.
Deus, qui per stultítiam crucis eminéntem Jesu Christi sciéntiam beátum Justínum Mártyrem mirabíliter docuísti: ejus nobis intercessióne concéde; ut, errórum circumventióne depúlsa, fídei firmitátem consequámur.
Per eúmdem Dóminum nostrum Jesum Christum Fílium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus, per ómnia sǽcula sæculórum.
℟. Amen.
Prayer {from the Proper of Saints}
℣. Herre, hør min bøn.
℟. Og lad mit råb nå til dig.
Let us pray.
O God, Who through the preaching of the Cross, which is to them that perish foolishness, didst wonderfully teach unto thy blessed martyr Justin the excellency of the knowledge of Christ Jesus Our Lord, grant unto us at his prayers the grace to cast off all false teaching and ever to hold fast to the faith.
Ved den samme vor Herre Jesus Kristus, din Søn, som lever og råder med dig i Helligåndens enhed, Gud, fra evighed til evighed.
℟. Amen.
Conclusio
℣. Dómine, exáudi oratiónem meam.
℟. Et clamor meus ad te véniat.
℣. Benedicámus Dómino.
℟. Deo grátias.
℣. Fidélium ánimæ per misericórdiam Dei requiéscant in pace.
℟. Amen.
Conclusion
℣. Herre, hør min bøn.
℟. Og lad mit råb nå til dig.
℣. Lad os lovprise Herren.
℟. Gud ske tak og lov.
℣. Må de troendes sjæle, ved Guds nåde, hvile i fred.
℟. Amen.

Matutinum    Laudes
Prima    Tertia    Sexta    Nona
Vesperae    Completorium
Omnes    Plures    Appendix

Options    Sancta Missa    Ordo

Versions
Tridentine - 1570
Tridentine - 1888
Tridentine - 1906
Divino Afflatu - 1954
Reduced - 1955
Rubrics 1960 - 1960
Rubrics 1960 - 2020 USA
Monastic - 1617
Monastic - 1930
Monastic - 1963
Ordo Praedicatorum - 1962
Language 2
Latin
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Magyar
Polski
Português
Latin-Bea
Polski-Newer
Votives
Hodie
Apostolorum
Evangelistarum
Unius Martyris
Plurimorum Martyrum
Confessoris Pontificis
Doctorum Pontificium
Confessoris non Pontificis
Doctoris non Pontificis
Unam Virginum
Plures Virgines
Non Virginum Martyrum
Non Virginum non Martyrum
Dedicationis Ecclesiae
Officium defunctorum
Beata Maria in Sabbato
Beatae Mariae Virginis
Officium parvum Beatae Mariae Virginis

Versions      Credits      Download      Rubrics      Technical      Help